Universiteit Leiden

nl en

De Baar en Fortuin herbenoemd als vice-decanen

Vanaf 1 januari zijn de vice-decanen van onze faculteit herbenoemd door het College van Bestuur: Egbert Fortuin voor een jaar en Mirjam de Baar voor twee jaar. Zowel de Faculteitsraad als de wetenschappelijk directeuren hebben hun waardering uitgesproken voor de door de vice-decanen verrichte werkzaamheden.

De Baar en Fortuin: “Voor ons staat 2019 in het teken van de onderwijsvisitaties. Dit jaar worden bijna alle bachelor- en masteropleidingen van de faculteit gevisiteerd. Er is hard gewerkt om goede zelfstudies te schrijven en we hopen dat alle opleidingen zullen laten zien welk prachtig onderwijs we in Leiden verzorgen. Andere grote onderwijsprojecten waarmee we al in 2018 begonnen waren en  mee doorgaan zijn: de implementatie van de onderwijsvisie (verwevenheid van onderwijs en onderzoek, oriëntatie op de arbeidsmarkt en transferable skills), de vernieuwing in het domein van de Talen en Culturen, de voorbereiding van de tweejarige educatieve masterprogramma’s en het project programmanormen. We hebben de afgelopen drie jaar op plezierige en constructieve wijze met de opleidingen samengewerkt en zien uit naar de voortzetting daarvan.”

Egbert Fortuin heeft aangegeven na zijn herbenoeming voor één jaar zijn lidmaatschap van het Faculteitsbestuur te willen beëindigen om meer aandacht te kunnen besteden aan het vervolg van zijn wetenschappelijke loopbaan. Mirjam de Baar gaf aandat ze na haar herbenoeming voor twee jaar open staat voor een eventuele volgende termijn als vice-decaan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie