Universiteit Leiden

nl en

Discussie kwaliteitsafspraken laat belang van goede medezeggenschap zien

De Universiteitsraad stemde onlangs na een complex proces in met het Universitair Plan Kwaliteitsafspraken. Het belangrijkste struikelpunt: wanneer en hoe betrek je de medezeggenschapsraden? Een nieuwe leidraad moet dit proces in de toekomst stroomlijnen.

Intensiever en kleinschaliger onderwijs, meer ruimte voor talentontwikkeling en betere begeleiding van onderwijsgevenden. Het zijn enkele voorbeelden van maatregelen uit het Universitair Plan Kwaliteitsafspraken dat onlangs werd vastgesteld door het CvB en de UR om de kwaliteit van onderwijs op de Universiteit Leiden de komende jaren sterk te verbeteren. Het plan bespreekt de inzet van de studievoorschotmiddelen, die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel voor studenten, voor verbetering van het onderwijs en de begeleiding van studenten..

Hoe vanzelfsprekend deze maatregelen misschien ook mogen klinken, de weg er naar toe was een stuk minder eenvoudig. Met name het proces leidde tot een intensief debat tussen het CvB en de UR, blijkt uit gesprekken met betrokkenen. De belangrijkste steen des aanstoots: waren de verschillende medezeggenschapsraden wel voldoende betrokken bij de besluitvorming?

Instemmingsrecht

‘Deze kwaliteitsafspraken raken de hele universiteit,’ zegt Charlotte de Roon, voorzitter van de UR. ‘Dat betekent dat ook medezeggenschapsorganen uit alle lagen hun zegje moeten kunnen doen over dit onderwerp, van opleidingscommissies tot faculteitsraden tot de Universiteitsraad. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het was voor medezeggenschapsraden niet altijd duidelijk dat zij instemmingsrecht hadden.’

‘De signalen over de gang van zaken bij een aantal faculteitsraden rondom de instemming op de facultaire plannen riepen veel vragen op bij de raadsleden,’ zegt Ard Weeda, griffier van de UR. ‘Dat was voor de Universiteitsraad natuurlijk belangrijke informatie: het was een graadmeter in hoeverre de faculteitsraden de plannen steunden. Het is voor de Raad lastig om in te stemmen met een universitair plan als je niet zeker weet of de decentrale medezeggenschapsraden op een goede manier betrokken zijn.’

Overdracht

Daar kwam nog eens bovenop dat er halverwege het besluitvormingsproces verkiezingen plaatsvonden voor de UR en de studentleden van de faculteitsraden. In de overdracht van oude naar nieuwe leden ging veel informatie verloren. ‘Daardoor ging de nieuwe lichting met een informatieachterstand de discussie in, wat ons weer een stapje terug zette in het proces,’ zegt Hester Bijl, vice-rector van de Universiteit Leiden.

De doorbraak kwam laat, geven beide partijen ruimhartig toe. De UR trok in zijn vergadering van eind november 2018 aan de bel vanwege de signalen uit de faculteiten en opleidingen. Het CvB ging vervolgens voortvarend aan de slag door – via de faculteitsbesturen – de voorzitters van de faculteitsraden te benaderen. Waren de faculteitsraden voldoende betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen en hadden zij expliciet ingestemd? Toen dat eenmaal was opgehelderd en er her en der opnieuw was vergaderd, kon ook de UR instemmen. De Roon: ‘Het college heeft de zorgen van de Raad gelukkig erg serieus genomen.’

'Leerproces'

Vice-rector Bijl spreekt van ‘een leerproces’, dat naast een mooi inhoudelijk plan ook een aantal waardevolle lessen voor de medezeggenschap heeft opgeleverd. In een nieuwe leidraad hebben UR en CvB afspraken gemaakt over betere samenwerking tussen bestuurders en de verschillende niveaus van medezeggenschap op dit onderwerp. Wanneer hebben welke medezeggenschapsraden instemmingsrecht in zo’n nieuw en complex dossier? En wat kun je aan overdracht verwachten tussen oude en nieuwe raadsleden? Het document geeft antwoord op dit soort prangende vragen.

Beeld: Hester Bijl (links) en Charlotte de Roon (rechts).
Fotograaf: Sean van der Steen

Student of medewerker? Stel je kandidaat!

Van 8 tot 11 april kiezen studenten en medewerkers hun nieuwe vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraden. Wil jij meepraten over de toekomst van de universiteit? Stel je dan op 5 of 6 maart 2019 kandidaat! ‘Je wordt in een vroeg stadium betrokken bij het besluitvormingsproces, dus je hebt echt invloed op het universiteitsbeleid,’ zegt vice-rector Hester Bijl. ‘En bestuursleden zoals ik hebben altijd kritische studenten en medewerkers nodig om ons scherp te houden!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.