Universiteit Leiden

nl en

Verbeterpunten aangepakt na Tango rapport

It takes two to Tango. Rinkelt er een belletje? Een jaar geleden ging het faculteitsbestuur langs bij diverse organisatieonderdelen om in gesprek te gaan over de bevindingen in het rapport met deze naam. Wat speelde er? Wat waren de grootste struikelblokken? Zou een andere organisatiestructuur een oplossing bieden? Nu zijn we een jaar verder. Tijd om uit te zoeken hoe het ervoor staat. We spraken er over met decaan Mark Rutgers.

Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar?

“Toen we het rapport schreven was ik nog niet zo lang aangetreden als decaan. Ik zag dat een aantal dingen niet goed gingen en wilde graag een discussie op gang brengen. Daarom heb ik in het rapport ’It takes two to tango’ twee opties voorgesteld voor een andere organisatiestructuur; dat waren twee extremen. Naarmate de discussie vorderde werd duidelijk dat we scherpe keuzes moesten maken. En dat die niet direct invloed zouden hebben op aanpassingen in de organisatiestructuur. We hebben naar aanleiding van de gesprekken verbeterpunten geformuleerd en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld het vaststellen van programmanormen, het HRM-beleid, het verduidelijken van taken en bevoegdheden van diverse functies en financiële transparantie. We hebben de acties onderverdeeld in categorieën en mijn medebestuursleden en ik zijn er verantwoordelijk voor dat ze uitgevoerd worden.”

Wat zijn de belangrijkste conclusies die jullie getrokken hebben?

"Het is steeds duidelijker geworden dat er in de onderwijskolom  meer samenhang moet komen en dat het onderwijs bestuurlijk steviger verankerd moet worden. Bovendien moeten de vice-decanen teveel opleidingen aansturen. Het bestuursmodel van de Universiteit Leiden, met onderzoeksinstituten, werkt lastiger voor een faculteit zoals de onze omdat de meeste opleidingen interdisciplinair zijn. Onderzoeksinstituten en opleidingen vallen niet samen, zoals dat bij andere universiteiten in het land wel het geval is. Onderwijs is onze grootste pijler, maar bestuurlijk het minst stevig neergezet. Daar moeten we nog een slag op maken en een manier vinden die voor iedereen goed werkt. We willen onderzoeken of we bijvoorbeeld met bestuurlijke clusters van (zelfstandige) opleidingen kunnen gaan werken. Dat zou de inbreng van onderwijs in strategie discussies over de faculteit makkelijker te maken."

Kan je wat vertellen over wat nu prioriteit heeft?

"Een gezonde faculteit moet goed bestuurbaar zijn. Daarom zijn de programmanormen en doceernormen waarover nu gesproken wordt zo belangrijk. Het moet voor iedereen inzichtelijk zijn hoe we de middelen verdelen en dat het eerlijk en transparant gebeurt. Algemene kaders zijn daarom belangrijk om het zo eerlijk mogelijk te maken. Ook voor studenten. Het is voor hen niet duidelijk waarom de ene opleiding veel meer werkcolleges heeft dan de andere. Die verhouding is nu heel scheef. Het vaststellen van programmanormen heeft invloed op de samenhang tussen onderzoek en onderwijs en de beheersbaarheid daarvan.”

Hoe gaat het nu verder?

‘We gaan door met het implementeren van de acties die we hebben vastgesteld naar aanleiding van het Tango rapport. We liggen op schema. Maar we willen geen overhaaste stappen nemen en alles goed doorrekenen en bekijken wat de gevolgen kunnen zijn. Daarom kost het doorvoeren van sommige acties meer tijd. Daarnaast blijven we bezig om andere verbeterpunten te signaleren en aan te pakken. Op dit moment staat het thema Diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda. Er is duidelijk behoefte om het beleid van onze faculteit op dat gebied te toetsen bij een bredere groep van medewerkers. Dat willen we doen met behulp van een klankbordgroep Diversiteit met medewerkers uit alle geledingen. Ik vind het belangrijk dat mensen hier in een prettige, veilige en inspirerende omgeving kunnen werken.”

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel of naar aanleiding van het ‘It takes two to tango’rapport? Kom dan naar een van de open bijeenkomsten. Leden van het Faculteitsbestuur zijn aanwezig om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

Je vraag kun je ook van tevoren mailen naar matrixstructuur@hum.leidenuniv.nl

  • Open sessie organisatiestructuur FGW op 14 maart van 12.00 tot 13.00 uur. Locatie: Heinsiuszaal in de UB

Meld je aan via het aanmeldformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.