Universiteit Leiden

nl en

Verkennend bezoek voor Instellingstoets Kwaliteitszorg positief verlopen

De universiteit werkt hard aan hernieuwde accreditatie voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Op 22 en 23 januari kwam een onderzoekspanel van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) langs voor een verkennend bezoek. Het panel was positief over deze eerste gesprekken met studenten, onderzoekers en ondersteunend personeel. Eind februari volgt een verdiepend bezoek.

Om de onderwijskwaliteit te beoordelen, vindt elke zes jaar de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) plaats. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van peer review (collegiale beoordeling door onafhankelijke deskundigen). Hierbij gaat een commissie na of de universiteit een doeltreffend systeem heeft om de onderwijskwaliteit te garanderen; op basis van dat oordeel kunnen de opleidingen een beperkter accreditatieprocedure doorlopen 

Tijdens het verkennend bezoek van 22 en 23 januari sprak het onderzoekspanel met ongeveer 50 medewerkers en 25 studenten. Alle aspecten van de kwaliteit van het onderwijs kwamen aan bod: van studentenvoorzieningen tot het evaluatieproces van afzonderlijke vakken en het personeelsbeleid. Daarnaast was er veel aandacht voor de nieuwe onderwijsvisie van de universiteit, en hoe deze nu wordt ingevoerd in het bestaande onderwijs.

Positieve terugkoppeling

In de korte, positieve terugkoppeling aan het College van Bestuur gaf het panel aan dat zij enthousiaste en zeer gemotiveerde mensen hebben gesproken. Het panel heeft een goede kijk gekregen op de manier waarop medewerkers en studenten met de onderwijsvisie aan de slag zijn, deze visie is duidelijk breed gedragen zo stelt het panel.

Uit het verkennende onderzoek haalde het panel ook nog een aantal onderwerpen om dieper op in te gaan. Zo willen het panel graag meer informatie over de manier waarop de doelstellingen van de onderwijsvisie geoperationaliseerd worden, en hoe dit gemonitord wordt. Verder gaf het panel aan dat de universiteit nog meer kan werken aan het uitwisselen van good practices tussen de faculteiten, en adviseerde om werkdruk structureel als aandachtspunt op de agenda te houden.

Verdiepend bezoek

Het verdiepende bezoek voor de ITK vindt op 20, 21 en 22 februari plaats. Hetzelfde panel komt dan langs om bepaalde onderwerpen uitgebreider te onderzoeken. Dit zal bij verschillende faculteiten en opleiding plaatsvinden; die zijn hierover al geïnformeerd. Na dit verdiepende bezoek komt het panel met een eindoordeel.

Meer informatie over de ITK en het vervolg van het proces

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.