Universiteit Leiden

nl en

Een inclusief wervingsbeleid voor een diverse organisatie

‘Routine veroorzaakt reproductie in plaats van vernieuwing,’ stelt Estela Mara Bensimon, expert op het gebied van etnische diversiteit in het hoger onderwijs. Tijdens een workshop over inclusieve werving leerde zij leidinggevenden en HR-medewerkers van de universiteit hoe ze voor een meer divers personeelsbestand kunnen zorgen.

De workshop ‘Towards Inclusive Recruitment’ van 10 januari j.l. was een initiatief van Isabel Hoving en Nirupa Shantiprekash van het Diversity Office. Doel van de workshop was kennis en inspiratie op te doen voor een inclusief wervingsproces om diversiteit van ons medewerkersbestand verder te bevorderen. Dit sluit aan bij het werkplan van het Diversity Office om te streven naar etnische diversiteit in alle wetenschappelijke functies.

Amerikaanse expertise in de Nederlandse context

Estela Mara Bensimon is professor in het hoger onderwijs aan de USC Rossier School of Education in South-Carolina en directeur van het Center for Urban Education. Zij is een expert in etnische diversiteit in het hoger onderwijs. Bensimon verzorgde de workshop samen met haar collega Deanna Cherry, en diversiteitsexpert Domenica Ghidei maakte de vertaalslag naar de Nederlandse context. Zo konden de aanwezigen de Amerikaanse expertise van Bensimon direct toepassen op hun Nederlandse werksituaties.

Handige handvaten

De deelnemers – leidinggevenden, medewerkers van HR-afdelingen van de gehele universiteit – gingen praktisch en concreet aan de slag met vacatureteksten, selectiecriteria, en de analyse van bestaande formele en informele wervingsprocedures. Zo is het van belang om in je vacatureteksten niet alleen een aparte sectie over ‘diversiteit’ toe te voegen, maar om het onderwerp te verweven in de basistekst. Ook leerde Bensimon de deelnemers dat je een meer diverse sollicitantenpool kunt krijgen door de definitie van ‘geschiktheid’ te veranderen.

Leading by example

Vice-rector magnificus Hester Bijl opende en sloot de bijeenkomst om de brug naar leiderschap te kunnen slaan. Want, zo zegt Bensimon ’Leiderschap is van groot belang in dit onderwerp; leiders moeten de toon zetten en het goede voorbeeld geven.’ Annemarie Duijnstee, hoofd HRM gaf aan dat HR samen met het Diversity Office stappen zal ondernemen om inclusiviteit en diversiteit te integreren in alledaagse praktijken binnen de universiteit.

Diversiteit vergroten?

Wil je binnen jouw faculteit of eenheid ook stappen zetten richting een divers en inclusief wervingsbeleid? Neem dan contact op met het Diversity Office.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.