Universiteit Leiden

nl en

Sociale veiligheid, inclusiviteit en omgangsvormen in een WhatsApp - cultuur

De kernwaarden van onze universiteit - vrijheid van geest, denken én spreken – zijn niet vanzelfsprekend. Aan dit thema wordt binnen de FGGA dit jaar extra aandacht besteed. Zo startte elk college van elke opleiding het jaar over sociale veiligheid en inclusiviteit, zowel in de klasruimten als via sociale media gebruik met een presentatie.

Hoe ga je er als student of docent mee om als er in een WhatsApp groep uitingen plaatsvinden die gaan over racisme, uitsluiting of geweld? Sommige zaken zijn – zelfs in hun context – onacceptabel of respectloos. Maar wat doe je dan? De presentatie geeft een impressie hoe sociale veiligheid, inclusiviteit en normale omgangsvormen in de klasruimte bespreekbaar zouden kunnen worden gemaakt. De FGGA is er trots op dat alle opleidingen met dit thema verder aan de slag te gaan.

Fatsoenlijk Debat

We willen als universitaire gemeenschap uitdragen dat een debat fatsoenlijk moet worden gevoerd, en dat (persoonlijke) beledigingen, bedreigingen, discriminatie en het in de hoek drukken van groepen studenten niet tolerabel zijn. Een vrij debat voer je samen, ook door te voorkomen dat je kwetsende uitlatingen doet, offline, in whatsapp of op sociale media. Onze ambitie op dit punt is stevig en krijgt louter gestalte binnen een prettige en veilige leeromgeving die wij samen bieden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.