Universiteit Leiden

nl en

FGGA Ethische Commissie opgericht

Per 1 oktober 2018 is de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. Deze code wordt onderschreven door alle universiteiten. Als onderdeel van de zorgplicht verbonden aan de nieuwe “Gedragscode voor wetenschappelijke integriteit” heeft het faculteitsbestuur van de FGGA een Ethische Commissie ingesteld, die het onderzoek van FGGA onderzoekers ethisch toetst, voorafgaand aan de start van het onderzoek.

De code bevat 5 principes die de grondslag vormen van integer onderzoek:

  1. Eerlijkheid
  2. Zorgvuldigheid
  3. Transparantie
  4. Onafhankelijkheid
  5. Verantwoordelijkheid

Zowel onderzoekers als de universiteit hebben een grote verantwoordelijkheid in het creëren van een open, veilige en inclusieve onderzoekscultuur, waarbinnen goede  onderzoekspraktijken worden bevorderd en geborgd.

Voor onderzoek gefinancierd door externe financieringsorganisaties zoals de Europese Commissie (Horizon 2020/ERC/Marie Curie e.d.), NWO en KNAW was deze ethische toetsing al verplicht en konden FGGA onderzoekers nog niet terecht bij een facultaire commissie. Steeds meer andere subsidieverstrekkers en opdrachtgevers verlangen ook een verklaring van ethische toetsing door een onafhankelijke commissie.

De FGGA Ethische Commissie is per 1 november j.l. ingesteld en bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. Antoaneta Dimitrova (ISGA), voorzitter
  • Dr. Min Jung Cho (LUC)
  • Dr. Andrei Poama (Instituut Bestuurskunde)
  • Prof. dr. Paul Cliteur (Faculteit Rechtsgeleerdheid), extern lid
  • Dr. Manon Osseweijer (Faculteitsbureau), secretaris

De Ethische Commissie hanteert het door het Faculteitsbestuur vastgestelde  reglement.

Per 1 januari 2019 toetst de Ethische Commissie al het nieuwe onderzoek van FGGA onderzoekers (inclusief al het promotieonderzoek, exclusief studentenonderzoek) op de 5 criteria van de nieuwe gedragscode.

De toetsing vindt plaats voorafgaand aan de start van het onderzoek, ongeacht de financieringsstroom (1e geldstroom, NWO/EU of opdrachtonderzoek met derden).

Onderzoekers kunnen doorlopend een aanvraag voor ethische toetsing indienen en ontvangen binnen 3 weken uitsluitsel.

Voor elk type onderzoek moet een aantal vragen beantwoord worden; voor onderzoek met human subjects is de vragenlijst uitgebreider en wordt verwacht dat er een voorbeeld van informed consent formulier wordt meegestuurd.

De richtlijnen en de vragenlijst zijn hier te vinden.

Naast de ethische toetsing van nieuwe onderzoeksprojecten is de Ethische Commissie ook het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen over de ethische kant voor onderzoek.

Voor contact met/vragen aan de Ethische Commissie: EthicsCommittee@fgga.leidenuniv.nl

Wetenschappelijke integriteit

De procedures rond klachten over wetenschappelijke integriteit en de functie van de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden staan beschreven in de universitaire Regeling Wetenschappelijke Integriteit.  Lees ook op de medewerkerswebstie meer over Wetenschappelijke integriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.