Universiteit Leiden

nl en

Oproep voor Citizen Science projecten

In het 444e jubileumjaar van de Universiteit Leiden daagt het Citizen Science Lab inwoners en wetenschappers uit om samen nieuwe wetenschappelijke kennis te vergaren. Het gaat dan om onderzoek waarbij de medewerking van inwoners cruciaal is. Inwoners, organisaties, samenwerkingsverbanden en wetenschappers mogen tot en met vrijdag 15 maart a.s. ideeën aandragen waarvan (minimaal) één onderzoek ook echt uitgevoerd gaat worden.

Het Citizen Science Lab is op zoek naar projectideeën waarbij echte wetenschap wordt bedreven die niet mogelijk zou zijn zonder de bijdrage van inwoners. Inwoners en wetenschappers werken samen binnen het project, zodat deelnemers meer doen dan alleen data verzamelen. Ze worden zoveel mogelijk betrokken bij alle fases van het onderzoek. Het project zal plaatsvinden in Leiden (en Den Haag). Het project zal in het jubileumjaar (februari 2019 - februari 2020) opgezet en uitgevoerd worden en de eerste resultaten zullen tijdens de dies van 2020 gepresenteerd worden.

Ondersteuning

Als Citizen Science Lab bieden we:

 • Hulp bij het bedenken van een goed voorstel. Neem daarvoor contact op met Liselotte Rambonnet (cslab@strw.leidenuniv.nl)
 • Een workshop in mei 2019 waarbij wetenschappers, inwoners, app-bouwers, educatoren, etc. samen het project op poten zetten
 • Financiële middelen om het project uit te voeren. Dankzij de Universiteit Leiden en Gemeente Leiden
 • Hulp bij het verder opzetten en uitvoeren van het citizen science project
 • Hulp bij het uitdragen van de resultaten van het project

Evaluatiecriteria

 • Duidelijke en haalbare (wetenschappelijke) doelen
 • Bijdrage publiek is cruciaal
 • Plan om inwoners te betrekken bij het project
 • Commitment van aanvragers (tijd, middelen)
 • Relevant voor regio Leiden/Den Haag
 • Eerste resultaten binnen jubileumjaar (feb 2019-feb 2020)
 • Innovatieve aanpak

Planning

 • 15 maart 2019: Deadline indienen projectideeën
 • 31 maart 2019: Deadline indienen projectvoorstellen
 • April 2019: Keuze voor (minimaal) 1 project; bij elkaar brengen van projectteam bestaande uit inwoners, wetenschappers, maatschappelijke groepen, organisaties, etc.
 • Mei 2019: Tweedaagse workshop voor ontwikkeling project
 • Najaar 2019: Kick-off citizen science project
 • December 2019: Eerste resultaten beschikbaar
 • Februari 2020: Resultaten bekend maken tijdens Dies

Wat moet je doen?

Om kans te maken op het ontwikkelen en uitvoeren van een citizen science project moet je het volgende doen:

 • Schrijf een voorstel van maximaal 2 pagina’s waarin je het projectplan beschrijft. Daarin komen minimaal bovenstaande criteria aan bod. Hiervoor is een template beschikbaar via cslab@strw.leidenuniv.nl
 • Vind inwoners, wetenschappers, organisaties die zich aan het projectvoorstel willen verbinden. Dit is niet verplicht maar versterkt de onderbouwing van het plan
 • Voor ondersteuning bij het nadenken over een geschikt projectplan, neem contact op met Liselotte Rambonnet (cslab@strw.leidenuniv.nl)
 • Deadline voor indienen projectideeën: 15 maart 2019
 • Deadline voor indienen projectvoorstellen: 31 maart 2019
 • Stuur je projectvoorstel naar cslab@strw.leidenuniv.nl

Citizen Science

Wetenschap gebeurt niet alleen in de ivoren toren van de universiteiten. Bij zogenaamde citizen science projecten werken burgers mee aan echt wetenschappelijk onderzoek, niet als proefpersoon maar als mede-wetenschapper. Ze verzamelen bijvoorbeeld data over de luchtkwaliteit in hun omgeving, tellen vogels, vlinders of bijen in hun achtertuin, of ze analyseren online satellietbeelden of beelden van een natuurcamera in de Serengeti. Veel van deze projecten worden gestart door wetenschappers die erachter komen dat ze burgers nodig hebben voor het verzamelen van voldoende data, over een gespreid gebied, of voor het analyseren van digitale beelden waar computers nog niet goed mee overweg kunnen. Er zijn ook steeds meer projecten die door burgers zelf worden opgezet, omdat ze een probleem in hun buurt zien waar wetenschappelijke data of analyses een oplossing voor kunnen vormen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.