Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwenspersoon Promovendi is er voor hun specifieke problemen

Vier jaar aan eigen onderzoek kunnen werken is een prachtkans. Maar sommige promovendi lopen tegen niet-inhoudelijke vragen en problemen aan. Met medische of psychische problemen kunnen zij terecht bij de bedrijfsarts. Voor andere vragen en problemen is er de Vertrouwenspersoon Promovendi van hun Graduate School. We laten er drie aan het woord. .

De Universiteit Leiden telt ruim 6800 werknemers. Dat is een grote gemeenschap met een diverse samenstelling waar ook wel eens wat mis gaat. Voor de groep promovendi is daarom de Vertrouwenspersoon Promovendi in het leven geroepen. Deze functie wordt vervuld door zes personen – één persoon bezet de functie voor twee Graduate Schools.

Problemen met leidinggevende of collega’s

Bij de Universiteit Leiden brachten vorig jaar 447 promovendi hun onderzoek tot een goed eind, 24 meer dan in 2017. Promoveren is een intensief, meerjarig proces dat niet altijd vanzelf gaat. Meestal worden zaken in onderling overleg tussen de promovendus en de promotor en/of begeleider opgelost. Maar dat lukt niet altijd. Zo kan er bijvoorbeeld hardnekkige ruis optreden in de communicatie met de promotor of de begeleider, of een meningsverschil ontstaan over de richting van het onderzoek. De promovendus kan een weg op worden gestuurd die niet integer lijkt. Er kan sprake zijn van een slechte relatie met collega’s als gevolg van discriminatie of uitsluiting, of de collega’s roddelen en pesten, waardoor een onveilige werksfeer ontstaat. En er kan (seksuele) intimidatie voorkomen, zelfs uitmondend in agressie of geweld.

Wat wel en wat niet

Promovendi kunnen bij de Vertrouwenspersoon terecht voor een luisterend oor en advies. Mocht er meer nodig zijn, dan verwijst hij of zij door naar een van de meer gespecialiseerde Vertrouwenspersonen van de universiteit. De Vertrouwenspersoon Promovendi doet ook dingen níet: hij of zij treedt niet op als mediator in een conflict en heeft ook niet de rol van hulpverlener. Evenmin is de Vertrouwenspersoon per se uit op waarheidsvinding. Het gaat erom de promovendus zodanig bij te staan dat weer een werkbare situatie ontstaat. Daarbij blijft de Vertrouwenspersoon wel altijd naast de promovendus staan en wordt de verkregen informatie altijd vertrouwelijk behandeld.

David Fontijn
David Fontijn

David Fontijn: 'De wetenschap is hard en competitief.'

Vertrouwenspersoon Promovendi voor Archeologie

‘Promovendi lopen vaak met veel zorgen rond en ik vind het belangrijk dat ze bij iemand terecht kunnen. Het helpt vaak al als ze er over kunnen praten en merken dat hun probleem niet uniek is. Alles wat besproken wordt, is strikt vertrouwelijk en daarom kan ik geen voorbeelden geven. In heel algemene zin kan ik wel zeggen dat veel problemen teruggaan tot - soms ernstig - uit de hand gelopen communicatieproblemen. De wetenschappelijke wereld is hard en competitief en wordt vaak ervaren als ieder voor zich. Dat kan onveilig aanvoelen. Goede begeleiding door de promotoren is dan juist cruciaal maar die laat vaak te wensen over, mede omdat promotoren vaak veel te veel promovendi hebben.’ 

 
Rosalien van der Poel
Rosalien van der Poel

Rosalien van der Poel: 'Ik help graag meezoeken naar een oplossing.'

Vertrouwenspersoon Promovendi voor Geesteswetenschappen en het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)

‘Ik hoefde niet heel lang na te denken toen ik gevraagd werd voor de functie’, zegt Van der Poel. ‘Ik heb – weliswaar in een ver verleden – ervaring in het jeugdwelzijnswerk, ben zelf vrij recent gepromoveerd en was in 2014-2015 lid van de promovendiraad waar vaak allerlei promovendiproblematiek voorbij kwam. Ik denk ook dat ik de benodigde kwaliteiten heb, zoals organisatiesensitiviteit, levenservaring en belangstelling voor de medemens. En ik vind het een mooie aanvulling op mijn werk als manager, het is een heel andere manier om me nuttig maken. Ik help graag meezoeken naar een oplossing voordat een situatie verergert of escaleert en de promovendus zich ziek meldt. Fijn is ook dat je werk erg wordt gewaardeerd. Iemand zei zich voor het eerst begrepen te voelen en je wordt bedankt voor alleen al je luisterend oor.’

Van der Poel is (ook) parttime werkzaam als instituutsmanager van de Academie der Kunsten. Vandaar dat de promovendi van dit instituut desgewenst ook naar de Vertrouwenspersoon van Rechten of Sociale Wetenschappen kunnen gaan.

Henk Tromp
Henk Tromp

Henk Tromp: 'Je kunt in de ban van emoties raken.'

Vertrouwenspersoon Promovendi voor Sociale Wetenschappen en Governance and Global Affairs

Toen ik in 2017 gevraagd werd voor de functie vond ik dat ik eigenlijk geen nee kon zeggen, want het gaat om een belangrijke, laagdrempelige voorziening. Het bestuur verwachtte kennelijk dat mijn 35-jarige ervaring in de faculteit nuttig zou kunnen zijn. Ik moet ook bekennen dat het mijn ijdelheid streelde. Ik volgde namelijk emeritus professor Wassif Shadid op, die al sinds 2013 algemeen  vertrouwenspersoon was bij de faculteit. Het is van belang dat er een onafhankelijk en luisterend oor is voor de problemen waar je als promovendus mee te kampen kunt krijgen. In eerste instantie is inzicht belangrijk. Wat is er precies aan de hand? Je kunt vervolgens samen met de promovendus nagaan wat de consequenties van zijn of haar eventuele acties kunnen zijn. Een ondoordachte actie kan ertoe leiden dat je je positie verzwakt. Dat moet je zien te voorkomen. Verder is het niet goed als mensen lang met een probleem blijven rondlopen, niet voor henzelf en ook niet voor anderen in hun omgeving. Je kunt in de ban van emoties raken. Geen mens kan zonder maar ze kunnen je wel een doodlopende straat in sturen.’

Dit is het vierde artikel in een reeks over de Vertrouwenspersonen van de Universiteit Leiden.

Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.