Universiteit Leiden

nl en

TU Delft, EUR en Erasmus MC willen samenwerking versterken

Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) willen hun wetenschappelijke samenwerking, in het bijzonder op het gebied van gezondheid, structureel versterken en opschalen.

De komende maanden verkennen de drie instellingen daarom de mogelijkheden om die samenwerking systematisch uit te bouwen, zo hebben de besturen afgesproken in een convenant. Erasmus MC, EUR en TU Delft benadrukken hiermee de maatschappelijke en wetenschappelijke noodzaak van nauwere samenwerking tussen geneeskunde, technologie en de sociale wetenschappen

Met deze verdiepende samenwerking tussen het Erasmus Medisch Centrum en de TU Delft wordt aan het LDE-samenwerkingsverband (Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam) verdere invulling gegeven.

De drie universiteiten, met de twee universitair medische centra, werken al lange tijd samen. Dat heeft al veel opgeleverd: vijf gezamenlijke LDE-centers met onderzoek, onderwijs en impact in de regio op diverse terreinen, een aantal gezamenlijke opleidingen waaronder de Ba-Ma Klinische technologie, de investering van de beide UMC’s en TU Delft in het centrum voor protonentherapie Holland PTC, het programma Medical Delta dat is gericht op de verbinding tussen techniek en gezondheidszorg, en een grootschalig EU-programma.

Er is bovendien al een gefocuste samenwerking tussen het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum. En tussen de TU Delft en de Universiteit Leiden wordt al vele jaren lang nauw samengewerkt, bijvoorbeeld in de fundamentele natuurkunde via de gezamenlijke onderzoekschool Casimir. Verder zijn er gezamenlijke opleidingen tussen de TU Delft en de Leidse faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Zo wordt er tussen de TU Delft en het LUMC al langer nauw samengewerkt op onder meer het gebied van radiologie (denk aan imaging en data-analyse), gynaecologie (zoals het ontwikkelen van een digitale operatieassistent) en cardiologie (bijvoorbeeld gentherapie met geïmplanteerd LED-lampje). Het LUMC en de TU Delft vinden elkaar in gezamenlijke innovatieve onderzoeksprogramma’s, die dit voorjaar naar een verdere fase worden gebracht. Tussen het Erasmus MC en het LUMC bestaat een gefocuste samenwerking in topreferente zorg en onderzoek. 

Beeld: Erasmus Universiteit Rotterdam
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.