Universiteit Leiden

nl en

Autisme werkt!

Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een bedrijf. Daarbij komen de positieve eigenschappen van veel mensen met autisme naar boven. Daarom is het thema van de Autismeweek 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA): Autisme werkt! PhD Lisa van Klaveren vertelt hoe onderzoek naar autisme werkt in Leiden en Marokko.

Oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren; een greep uit de kwaliteiten die vaker voorkomen bij mensen met autisme. En daarnaast vaak ‘speciale interesses’ in waardevolle onderwerpen, waar zij álles van weten. Kijk, daar hebben bedrijven wat aan. Werknemers met autisme leveren vaak nog een ander voordeel. Bedrijven waar openlijk over beperkingen gesproken kan worden hebben een betere werksfeer.

Op het schoolplein

'In Leiden doen wij onderzoek naar autisme en zetten we ons in voor een weg die werkt', vertelt Van Klaveren. 'Dat begint al op het schoolplein, waar jongeren hun potentiële toekomstige werkgevers, werknemers en collega’s ontmoeten. Op het schoolplein leer je vaardigheden die je later nodig hebt. Jongeren komen bij elkaar, discussiëren over hun problemen, wensen en verlangens, ze hebben ruzies en leggen deze weer bij, vormen vriendschappen, raken verliefd, leren onderhandelen of hun verlies incasseren. Hier begint de voorbereiding voor later. Goede cijfers alleen is niet genoeg.

Op het werk

Van Klaveren is PhD op het onderzoekproject 'Breaking the Cycle: an inclusive school environment outside the classroom for adolescents with ASD'. In dit project van Carolien Rieffe vanuit Ontwikkelingspsychologie werken Van Klaveren en PhD Özge Koca samen met kinderpsychiater Lex Stockmann en klinisch psycholoog Els Blijd aan een inclusieve middelbare school in het regulier onderwijs, zodat jongeren met autisme beter kunnen doorstromen naar werk dat bij hun past. 

Op school

Dit project met en voor jongeren met autisme beoogt het creëren van een inclusieve schoolomgeving buiten het klaslokaal. De fysieke, sociale en culturele omgeving op school worden onderzocht en aangepast, wat de sociale participatie voor schoolgaande jongeren met autisme moet gaan bevorderen. Verschillende disciplines werken nauw samen vanuit Bold Cities, een samenwerkingsverband met Architectuur in Delft (Alexander Koutamanis) en Data Science in Leiden en de Universiteit van Twente (Joost Kok). 

In focusgroepen

De eerste stap van het onderzoek is het vormen van de focusgroepen voor scholieren met autisme. Want  een deel van de oplossing tot een beter inclusief sociaal klimaat ligt vaak al bij de jongeren zelf. Bovendien kunnen niet alleen werknemers met autisme een betere werksfeer opleveren, ook scholieren met autisme kunnen openheid stimuleren en een betere sfeer om te leren op school.

Autismeweek 2019

Autisme werkt! Een ode aan de passie en de sterke eigenschappen van mensen met autisme.

Wereld Autisme Dag 2 april

Door de Verenigde Naties is 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag - over de hele wereld worden die dag activiteiten georganiseerd om autisme onder de aandacht te brengen van een groot publiek.
UN World Autism Awareness Day 2 April

Autisme en stress

Onze hartslag reageert op stress; dat geldt voor iedereen, ook voor mensen met autisme. Studenten met autisme kunnen ondanks hun intelligentie problemen ervaren in hun studie en ze ervaren vaak stress. Renee Dijkhuis, Sophie van Rijn, Wouter Staal, Hanna Swaab en Tim Zierman onderzochten vanuit Pedagogiek of er bij stress verschillen zijn in hartslag bij studenten met autisme in vergelijking met de gemiddelde student. Door samen te werken met Stumass en Jados deden meer dan 50 studenten mee aan dit onderzoek. Stumass en Jados hebben woonvoorzieningen, specifiek voor studenten met autisme.

Studenten met autisme laten minder variabiliteit zien in hartslag onder kortdurende stressmomenten, zoals een spreekbeurt. Minder variabiliteit van hartslag betekent dat de fysieke kant van stress anders verloopt bij deze studenten. Het onderzoek is 'In Press' bij het internationale tijdschrift Journal of Autism and Developmental Disorders. Meer onderzoek is nodig om te begrijpen of deze verminderde variabiliteit samenhangt met het ervaren van verschillende soorten emoties en emotieregulatie. 

Autisme in Marokko

Autisme spectrum stoornissen (ASS) komen overal op de wereld voor. Dat blijkt uit een toenemend aantal studies in andere landen en continenten. Of het overal evenveel voorkomt, weten we niet. ook weten we nog niet veel over mogelijke verschillen in verschijningsvorm van ASS, zoals gedragskenmerken. Dat is niet alleen belangrijk om autisme in verschillende culturen goed te herkennen, maar ook om interventies goed af te stemmen op culturele groepen in de wereld. Een belangrijke vraag is of onze diagnostische instrumenten, zoals screeningsvragenlijsten over gedrag, betrouwbaar valide zijn in andere culturen dan de westerse culturen. Maretha de Jonge (Pedagogische Wetenschappen) is geïnteresseerd in deze culturele aspecten van diagnostiek en interventie bij ASS en werkt momenteel samen met onderzoekers uit Maleisië, Iran, Marokko en Nederland.

De Jonge is ook betrokken bij een project voor kennisuitwisseling in Marokko. Zij deed onderzoek naar de draaglast en behoeften van ouders van kinderen met ASS in Marokko. Daaruit kwamen een paar belangrijke thema’s voor ouders naar voren. Zo gaven ouders aan dat ze behoefte hebben aan manieren om hun kind de dagelijkse vaardigheden bij te brengen, zoals aankleden, douchen en zindelijk worden. Ook wilden ze dat hun kind leert lezen, net als andere kinderen. Hiervoor zijn aangepaste methoden nodig.

Banner: Autisme-onderzoek in Marokko

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.