Universiteit Leiden

nl en

Geert de Snoo nieuwe directeur Nederlands Instituut voor Ecologie

Professor Geert de Snoo, decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, wordt per 1 november 2019 directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). De Snoo zal per 1 september zijn positie als decaan in Leiden neerleggen. Hij blijft wel als hoogleraar ‘Conservation Biology’ aan de universiteit verbonden.

Over Geert de Snoo

Geert de Snoo is sinds 1 september 2012 decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De Snoo wordt gezien als verbinder en netwerker, die graag over de grenzen van disciplines heen werkt. In 2011 nam hij het initiatief om samen met de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam te komen tot het LDE-Centre for Sustainability. Een interuniversitaire samenwerking waarin natuurwetenschappelijk onderzoek wordt verbonden met technologie en management- en bedrijfskennis. Tijdens zijn decanaat richtte hij onder meer het Data Science Onderzoeksprogramma op en maakte zich sterk voor het nieuwe universitaire stimuleringsprogramma Artificial Intelligence (SAILS), waarin alle faculteiten van de Universiteit participeren. Ook in een internationale context zorgde De Snoo voor verbinding. Onder andere door het netwerk van LERU bètadecanen op te richten en het versterken van de relatie met partneruniversiteiten in China.

Expert

De Snoo geldt als nationaal en internationaal expert op het gebied van biodiversiteit, milieu en natuurbeheer. Hij promoveerde in 1995 op het onderwerp ‘Unsprayed field margins: implications for environment, biodiversity and agricultural practice’. In 2003 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer aan Wageningen Universiteit. In 2009 werd hij hoogleraar aan de Universiteit Leiden en tevens wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML). In de afgelopen jaren begeleidde hij 30 promovendi. Zijn wetenschappelijk werk varieert van onderzoek van natuur op het boerenland tot onderzoek naar het beschermen van leeuwenpopulaties in Afrika. De Snoo draagt wetenschappelijke inzichten ook breder uit, voor beleidsmakers en een breed publiek en wordt regelmatig als deskundige gevraagd door de media.  

Zie voor meer informatie het persbericht van NIOO-KNAW.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.