Universiteit Leiden

nl en

Kijkje in de Deense én Zweedse keuken

Van 8 tot en met 10 april zijn Anette van Sandwijk en Annet van der Helm op studiereis geweest naar de Universiteit van Kopenhagen en de Universiteit van Lund. Hierbij is gebruikgemaakt van het Erasmus+-programma.

Dit programma biedt naast de mogelijkheden voor wetenschappelijke staf om op uitwisseling te gaan naar een van onze partners in Europa, ook mogelijkheden voor niet-wetenschappelijke staf; een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van onze collega's in het buitenland.

Herkenning en inspiratie

Kopenhagen en Lund maken net zoals de Universiteit Leiden deel uit van het League of European Research Universities-netwerk (LERU). De insteek van de reis was tweeledig. Aan de ene kant stond het uitwisselen van kennis centraal: kennis op de gebieden internationalisering, marketing, communicatie, career services, alumnirelaties en fondsenwerving. Aan de andere kant was het daarnaast niet alleen een kans om onze studenten daar te ontmoeten, maar ook studenten te spreken die in september naar Leiden komen. 

Het zijn zeer verschillende universiteiten, maar ze hebben allebei delen die herkenbaar zijn voor Leiden. In Kopenhagen is de structuur en ook de omvang van de faculteit herkenbaar; in Lund juist weer de sfeer en het gevoel voor tradities. De reis heeft veel inspiratie opgeleverd, concrete ideeën die we in Leiden kunnen interpreteren én ook uitbreiding van de huidige overeenkomsten. Het persoonlijk ontmoeten van onze counterparts bij de deze universiteiten bleek zeer waardevol. Er was veel herkenning, ideeën werden over en weer uitgewisseld en het biedt inzichten om onze professie verder te ontwikkelen.

Fotoverslag

Bekijk het fotoverslag en neem gerust contact op voor het hele verslag en punten die we voor de faculteit willen gaan oppakken. Ook als je vragen hebt hoe je zelf een Erasmus+-programma voor (niet-)wetenschappelijke staf kunt regelen. Onderstaand een paar tips.

  • Formuleer een programma op met concrete doelen voor je reis;
  • Ga op onderzoek uit waar jij een kijkje in de keuken wilt nemen met deze doelen in gedachten;
  • Vraag toestemming aan je leidinggevende voor een Erasmus+- Staff Exchange;
  • Informeer Bureau Internationaal Onderwijs over je plannen en informeer naar contactgegevens van de betreffende partneruniversiteit;
  • Dan ga je officiële procedure in en dien je een verzoek in bij onze collega's die het Erasmus+- programma beheren.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.