Universiteit Leiden

nl en

Tuurenhout herbenoemd als bestuurslid Geesteswetenschappen

Menno Tuurenhout, bestuurslid en portefeuillehouder bedrijfsvoering van de Faculteit Geesteswetenschappen, is door het College van Bestuur herbenoemd van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023.

Menno: Allereerst wil ik de leden van het College van Bestuur en de decaan hartelijk bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik ga mijn uiterste best doen om de stabiele financiële situatie van onze faculteit te handhaven en zo een bijdrage te leveren aan een optimaal klimaat voor onderwijs, onderzoek en impact.

Verder wil ik samen met mijn collega’s van het faculteitsbureau en de Instituutsmanagers kijken hoe de samenwerking nog verder kan worden verbeterd, in ieder geval ook door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en doorgaan op de weg van investeren in persoonlijke verhoudingen met een gezonde dosis humor.

Ik blijf me inzetten voor het stroomlijnen en versimpelen van de organisatie van de faculteit: met meer aandacht voor besturen op hoofdlijnen, minder vergaderen en minder stukken. Met als doel verlichting van de werkdruk. Verder blijf ik actief bijdragen, samen met mijn collega’s van IFZ en van de afdeling Vastgoed, aan de realisatie van de Humanities Campus.’ 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.