Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden krijgt definitief positieve beoordeling kwaliteitszorg

De Universiteit Leiden heeft definitief een positieve beoordeling ontvangen in de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Het is de tweede keer dat de kwaliteitszorg van de Universiteit Leiden als positief wordt beoordeeld. Dat blijkt uit het beoordelingsrapport dat is toegestuurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die instellingen beoordeelt op kwaliteit.

Het panel van de NVAO doet in zijn rapport de volgende drie aanbevelingen aan de universiteit: 

  1. Kaderstelling: zorg voor kaderstellende definities van de concepten uit de onderwijsvisie, zoals activerend onderwijs en international classroom, zodat er meer eenheid tot stand komt in de verscheidenheid (standaard 1), om vervolgens tempo te kunnen maken bij de implementatie van de onderwijsvisie (standaard 2) en de voortgang eenduidig te kunnen monitoren (standaard 3).
  2. Ondersteuning: bewaak de werkdruk van de docenten en organiseer daarom een goede en gemakkelijk te vinden ondersteuningsstructuur. Verhoog de efficiëntie van innovaties door meer onderlinge kennisdeling, met name tussen faculteiten.
  3. Monitoring: bewaak bij het opzetten van een monitoringsysteem de balans tussen kwantitatieve meting en kwalitatieve doelstellingen, bijvoorbeeld door een stelsel van ‘pas toe of leg uit’ en door een reflectie te vragen bij een overzicht van resultaten.

Tegelijkertijd met het ITK-rapport heeft de universiteit ook het positieve adviesrapport over het Universitair Plan Kwaliteitsafspraken ontvangen. Dit is een ambitieus plan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met de studievoorschotmiddelen die zijn vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel. Beide NVAO-beoordelingsrapporten zijn online beschikbaar.

Het college van bestuur is zeer verheugd over de zeer positieve beoordeling die de universiteit heeft gekregen. Vice-rector Hester Bijl: ‘De aanbevelingen in het definitieve rapport sluiten aan op de verbeterpunten die we eerder in onze zelfreflectie hebben geconstateerd. De ITK geeft ons handvatten om kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren.

Over de Instellingstoets Kwaliteitszorg

De ITK vindt elke zes jaar plaats om de onderwijskwaliteitszorg te beoordelen. Het panel van de NVAO bezocht de Universiteit Leiden op 22 en 23 januari en 20, 21 en 22 februari van dit jaar. Het panel voerde gesprekken met docenten, studenten, bestuurders en andere betrokkenen over de onderwijsvisie, het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.