Universiteit Leiden

nl en

Project Implementatie Brightspace; overgang van Blackboard naar Brightspace Pilots per collegejaar 2019-2020

Per september 2020 neemt Universiteit Leiden officieel afscheid van Blackboard als digitale leeromgeving. In mei 2018 is Brightspace, via een Europese aanbesteding, gekozen als de opvolger.

Pilots en trainingen

De implementatie van Brightspace verloopt geleidelijk en start met een pilotgroep per faculteit per academisch jaar 2019-2020. De ervaringen worden gebruikt om Brightspace te optimaliseren voor de gehele faculteit, voor het daaropvolgende collegejaar.

Docenten en direct betrokken medewerkers, die per september 2019 één of meerdere vakken in Brightspace verzorgen, krijgen vanaf mei 2019 de uitnodiging een training te volgen. Voor Culturele Antropologie staat de demo/informatiesessie gepland op 23 mei.

Universiteitsbreed hebben de volgende faculteiten/eenheden toegezegd deel te nemen aan de pilot vanaf september 2019*:

*Startdatum is niet in alle gevallen september 2019 maar in ieder geval vóór livegang per september 2020.

Ondersteuning op maat

Om de overgang te optimaliseren zijn het afgelopen jaar facultaire implementatieteams (FIT’s) samengesteld. Het centrale implementatieproject ondersteunt de faculteiten bij de migratiewerkzaamheden en levert extra support aan docenten en onderwijsondersteuning waar nodig, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van student-assistenten die docenten kunnen begeleiden bij de migratie.

U bepaalt zelf hoe u ondersteund wenst te worden: van doe-het-zelf tot klassikale of persoonlijke instructie. U kunt kiezen voor een zelfstandige training aan de hand van nauwgezette handleidingen of instructievideo’s. De handmatige basismigratie (het daadwerkelijk overbrengen van onderwijsmateriaal van Blackboard naar Brightspace) kan voor u op aanvraag worden uitgevoerd door een student-assistent.

FIT

Het facultaire implementatieteam van FSW bestaat uit de volgende projectmedewerkers:

  • Facultair projectleider: Judith Vels
  • Communicatieadviseur: Marianka van Delft
  •  ICTO: volgt

Vervolg

Brightspace ondersteunt het onderwijs vanaf september 2020. Blackboard blijft toegankelijk als naslagwerk.  

Heeft u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met uw facultaire projectleider of het centrale project Implementatie Brightspace. Houd ook de website in de gaten voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.