Universiteit Leiden

nl en

Hard werken aan een veiliger werkklimaat

Uit twee nieuwe onderzoeken blijkt dat ook bij universiteiten medewerkers last kunnen hebben van wangedrag en intimidatie door leidinggevenden of collega’s. Rector Carel Stolker reageert: ‘Dit is helaas geen verrassing, dat dit soort ellende ook bij ons gebeurt. Elk geval is er een te veel. Het onderwerp heeft al langer onze aandacht: we werken er hard aan om misstanden te voorkómen en als ze er toch zijn, ze snel boven water te krijgen.’

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), gaf opdracht tot onderzoek om te inventariseren welke soorten wangedrag en intimidatie jegens vrouwen in de Nederlandse wetenschap voorkomen. Het onderzoeksrapport beschrijft 53 gevallen en verschijningsvormen van wangedrag, omschrijft de onderliggende patronen en doet aanbevelingen voor mogelijke oplossingen. Ook de vakbonden FNV en VAWO onderzochten sociale onveiligheid op universiteiten. Dit rapport meldt dat vier op de tien universiteitsmedewerkers een sociaal onveilige werkomgeving ervaren. De vormen van sociale onveiligheid variëren volgens de onderzoekers van pesten, machtsmisbruik, vernederen en uitsluiten tot het achterhouden van informatie en (seksuele) intimidatie. Vooral vrouwen (44%) maken in het onderzoek melding van hun negatieve ervaringen, maar ook mannelijke universiteitsmedewerkers (35%) hebben er last van.

Veilig werkklimaat

De Universiteit Leiden heeft een veilig werkklimaat hoog op de agenda staan. Daarbij geven we de volgende punten prioriteit:

  • Versterken van de positie en bekendheid van vertrouwenspersonen
  • Gevolg geven aan de resultaten uit de jaarlijkse personeelsmonitor
  • Versterken van leiderschap op diverse niveaus binnen de universiteit
  • Verlagen van de werkdruk
  • Aandacht geven aan de gedragscode integriteit
  • Stimuleren van diversiteit en inclusiviteit

Vertrouwenspersonen

Om misstanden tijdig te signaleren is het van belang dat medewerkers goed de weg kunnen vinden naar vertrouwenspersonen, en dat deze op  hun beurt hun taken goed kunnen uitvoeren. Op drie manieren vergroten we de effectiviteit van onze vertrouwenspersonen:

  • We geven meer bekendheid aan de vertrouwenspersonen en hun werk, bijvoorbeeld met een reeks artikelen in de medewerkersnieuwsbrief;
  • We hebben de formele positie van vertrouwenspersonen versterkt;
  • We ondersteunen onze vertrouwenspersonen met trainingen en bevorderen hun onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld tijdens de conferentie ‘Gebonden in vertrouwelijkheid’.

Integriteit

Ook geven we zoveel mogelijk aandacht aan wetenschappelijke integriteit en aan de gedragscode integriteit. Zo is er onder meer aandacht voor integriteit in de aanstellingsbrieven voor nieuwe medewerkers en in introductiebijeenkomsten. Leidinggevenden en bestuurders hebben voorlichting gekregen over aspecten van integriteit, en hebben casussen met elkaar besproken.

Leidinggevenden

Leidinggevenden vervullen en cruciale rol in het werkklimaat. Daarom is er veel aandacht voor de ontwikkeling van goed leiderschap. Verder is er op allerlei plekken aandacht voor de verbetering van de competenties van leidinggevenden: in het onderwijs, bij jong talent (promovendi, post-doc’s), in het universitair management, in ondersteunende rollen en terreinen en in (onderzoeks)projecten en programma’s.

Waar kunt u terecht?

Heeft u vragen over of problemen met ongewenst gedrag? Heeft u een probleem dat u niet met uw leidinggevende op kunt lossen? Vermoedt u dat de wetenschappelijke integriteit geschonden wordt? U kunt terecht bij één van onze vertrouwenspersonen en/of klachtencommissies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.