Universiteit Leiden

nl en

Tweede Lunchbyte@Law: déjeuner & duurzaamheid

Op 21 mei 2019 vond de tweede editie van de Lunchbyte@Law plaats. Onder het genot van verse broodjes konden de aanwezigen luisteren naar inspirerende presentaties van Rogier Kegge, Cees de Groot en Aoife Fleming over duurzaam denken en doen in het onderwijs.

Tijdens de bijeenkomst lichtten de sprekers toe hoe duurzaamheid en recht met elkaar verbonden zijn en hoe duurzaamheid nauwer in het onderwijs verweven kan worden. De bijeenkomst trok ook belangstellenden van buiten de faculteit, onder wie Harriët Sjerps – onderwijsvisie. Wat kwam er zoal aan bod?

Rogier Kegge is docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht en probeert in die hoedanigheid duurzaamheidtijdens zijn onderwijs te belichten. Hij is van mening dat het recht veel aanknopingspunten biedt om duurzaamheid op een natuurlijke manier in het onderwijs te integreren. Voorbeelden die tijdens zijn presentatie (ppt) onder andere naar voren kwamen, waren de doorlopende casus over de milieuzone bij Bestuursprocesrecht en het bachelorscriptieonderwerp ‘Energietransitie in de ruimtelijke ordening’ .

Cees de Groot is docent bij de afdeling Ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht is weliswaar niet het meest voor de hand liggende rechtsgebied om een link te leggen met duurzaamheid, maar toch bewijst Cees dat het met een beetje out of the box denken wel degelijk kan: tijdens zijn presentatie (ppt) vertelde hij over zijn onderzoek naar de mogelijkheden om een moedervennootschap in een concern aansprakelijk te stellen voor gedragingen van een dochtervennootschap in het buitenland.

Aoife Fleming is student Rechtsgeleerdheid en onderzoekt in het kader van het project Students As Partners (StAP) hoe duurzaamheid nauwer in het onderwijs verweven kan worden. Uit haar onderzoek (pdf) is gebleken dat studenten het heel belangrijk vinden dat duurzaamheid terugkomt in het onderwijs, maar ook dat het thema volgens hen nu nog onvoldoende belicht wordt in het onderwijs. Om daar verandering in te brengen wil Aoife een collegereeks organiseren, waarbij duurzaamheid telkens vanuit een ander rechtsgebied wordt belicht. Docenten die het leuk vinden hieraan mee te werken zijn van harte welkom zich te melden. Tijdens de lunchbyte meldden zich al enkele enthousiaste docenten: Esther Kentin en Rogier Kegge. Met het faculteitsbestuur is Aoife in gesprek over deze collegereeks.

Aoife maakt daarnaast deel uit van de Leiden University Green Office, dat een klimaatbrief heeft geschreven aan de bestuurders van de Universiteit Leiden waarin het oproept tot meer daadkracht door middel van een ambitieuze duurzaamheidsvisie voor 2030. Je steun betuigen kan door de brief te ondertekenen op bit.ly/LeidenClimateCall.

De Lunchbyte is een initiatief van Bastiaan Rijpkema, Niels van de Ven, Gerda Korevaar en Chris de Kruif en vindt drie tot vier keer per collegejaar plaats. Het is een informele, korte lunchbijeenkomst voor en door docenten. De inzet is om kennis uit te wisselen over thema's die belangrijk zijn voor ons onderwijs. De derde editie van de Lunchbyte vindt aan het begin van het volgende collegejaar plaats. Suggesties voor thema's of sprekers kun je doen via lunchbyte@law.leidenuniv.nl.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.