Universiteit Leiden

nl en

De student aan de knoppen

Dankzij de assessoren hebben studenten een permanente stem op facultair bestuursniveau. Die unieke positie werd op 5 juli gevierd met een borrel voor huidige en voormalige assessoren.

Maar liefst 34 assessoren kwamen op 5 juli naar de Faculty Club van de Universiteit Leiden. Daar zaten niet alleen huidige assessoren bij, maar ook assessoren die twintig jaar geleden als een van de eersten in deze functie werden geïnstalleerd. Zij werden die avond mede door rector Carel Stolker in het zonnetje gezet voor al hun harde werk.

Unieke positie

‘De positie van de Leidse assessor is uniek in Nederland en waarschijnlijk in de wereld,’ schrijft Laura van der Plas, voorzitter van het Leids Assessoren Overleg (LAssO), in de almanak die de (oud-)assessoren tijdens de borrel kregen overhandigd. ‘Want het is bijzonder dat die student daar zomaar aan tafel zit, en dan ook nog als volwaardig lid van het faculteitsbestuur. In andere studentensteden zijn assessoren slechts toehoorder.’

De Leidse assessoren zijn een voortvloeisel uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) uit 1992. Die wet legde universiteiten op dat bij een meerhoofdig faculteitsbestuur voortaan een student toegang moest krijgen tot de vergadering en de stukken.

Ingewikkeld ambt

‘De assessoren werken hard aan de diverse thema’s op de eigen faculteiten,’ schrijft assessor Olivier Fajgenblat (Geesteswetenschappen) in de almanak. ‘Maar ook komen we maandelijks samen in LAssO-verband, en hebben we daarnaast periodieke overleggen met Hester Bijl, de vice-rector van de Universiteit Leiden.’

Volgens Fajgenblat is het assessorschap een ‘ingewikkeld ambt’, onder meer omdat assessoren niet verkozen zijn en meer het integrale belang van de faculteit dienen dan uitsluitend de studentenstem. ‘Maar in de coulissen waar de reguliere student zelden komt, is de assessor invloedrijk. Sinds jaar en dag is het in Leiden vanzelfsprekend: de student zit aan de knoppen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.