Universiteit Leiden

nl en

Burgemeester Krikke: ‘Studenten geven Den Haag een andere hartslag’

De Campus Den Haag van de Universiteit Leiden bestaat dit jaar twintig jaar, en dat vieren we onder meer met een tentoonstelling in het stadhuis. Aan burgemeester Pauline Krikke vroegen we: wat er sinds de komst van de campus veranderd?

Wat betekent de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden voor Den Haag?

‘Den Haag is steeds aantrekkelijker geworden voor studenten. Mede dankzij Campus Den Haag van de Universiteit Leiden heeft Den Haag zich inmiddels ontwikkeld tot een echte studentenstad. Het aantal studenten is de afgelopen jaren fors gegroeid. Inmiddels staan er circa 30.000 ingeschreven bij Haagse onderwijsinstellingen, van wie zo’n 25.000 bij het hbo en 5.000 bij de universiteit. Bijzonder in onze internationale stad van Vrede & Recht is het relatief grote aandeel internationale studenten, zo’n 6.000. Den Haag is altijd al een stad geweest van verschillende schakeringen, en al die studenten van heinde en verre voegen daar een nieuwe dimensie aan toe. Hoger onderwijs is een katalysator voor stedelijke ontwikkeling en regionale economische groei, Den Haag is daar het levendige bewijs van.’

Hoe heeft de komst van de Campus de stad veranderd?

‘Den Haag heeft lange tijd te boek gestaan als een klassieke ambtenarenstad. Dat stoffige imago is eraf. De stad heeft een andere hartslag gekregen. Barry Hay, zanger van het op en top Haagse Golden Earring, vertelde laatst in een interview met Radio West dat Den Haag eindelijk bruist. Als zelfs de ongekroonde koning van de Nederlandse rock ’n roll dat zegt, dan betekent dat toch wel wat. Ik ervaar dat zelf ook dagelijks als ik door de binnenstad en aangrenzende wijken loop. Je ziet en hoort de gezellige reuring, drukbezette horeca en nieuwe, interessante winkeltjes. Jongeren, en studenten in het bijzonder, zijn ook voor ondernemers een nieuwe doelgroep geworden, dat vergroot de dynamiek van onze stad. En uiteraard zien we het aan al die fietsen. Overal fietsen. Waren het vroeger de automobilisten die zeiden dat ze maar moeilijk een parkeerplaats konden vinden, nu roepen de fietsers dat.’

'Barry Hay vertelde laatst in een interview met Radio West dat Den Haag eindelijk bruist'

Wat heeft de stad Den Haag en de omgeving aan al deze bedrijvigheid?

‘Naast de nieuwe dynamiek en het levendige campusklimaat zorgt Campus Den Haag in samenwerking met TU Delft voor een sterk academisch cluster in de stad. De aanwezigheid van hoogopgeleid talent is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en innovatie. Uit onderzoek van Nuffic – de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs – blijkt dat het aantal internationale studenten dat na afronding van de studie in Nederland blijft, stijgt. Het gros vestigt zich in de Randstad, waaronder Den Haag. Voor het aantrekken, benutten en behouden van talent is kwaliteit van onderwijs en onderzoek cruciaal. En dat al die mensen na hun studie hier aan de slag gaan, maakt Den Haag als geheel een sterkere stad.’

Zit er een grens aan de groei van de universiteit?

‘Het aantal studenten is de afgelopen jaren fors gegroeid en dat is goed merkbaar in de stad. Ook de uitdaging om geschikte huisvesting te vinden, wordt groter. Dat hangt uiteraard ook samen met de grote vraag naar betaalbare woningen in Den Haag in het algemeen. Daarnaast groeit de Universiteit Leiden sneller dan verwacht. Ongeveer de helft van het aantal bachelor- en masterstudenten is afkomstig uit het buitenland. De behoefte aan studentenwoningen groeit dan ook snel. Daarom wil dit stadsbestuur voor 2026 nog eens 3.000 extra studentenwoningen realiseren, naast de bestaande ambitie van 1.900 woningen tot 2020. De vooruitzichten zijn gelukkig positief: het aantal woningbouwplannen neemt de laatste jaren weer fors toe, met name rond de drie NS-stations. Den Haag zal zijn aantrekkelijkheid als studentenstad daarmee verder vergroten.’

'De behoefte aan studentenwoningen groeit snel'

Welke rol ziet u in de nabije toekomst voor de universiteit in Den Haag?

‘De ontwikkelingen in de samenleving gaan razendsnel. Ook als het gaat om thema’s als bestuur, vrede en recht, die het profiel van onze stad mede bepalen. Denk aan digitalisering en cybersecurity, vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en wijkontwikkeling, en leefbaarheid in de stad. Het benutten van wetenschap en onderzoek om antwoorden te vinden voor deze maatschappelijke vraagstukken is belangrijk, niet alleen voor ons als stadsbestuur, maar ook voor bedrijven en organisaties in onze stad. Met het verder uitbouwen van de zogenoemde triple helix - de samenwerking in de driehoek onderwijs, overheid, bedrijfsleven – kunnen we de stad beter voorbereiden op de toekomst. De Universiteit Leiden is bovendien een belangrijke partner in de regionale samenwerking, samen met de diverse onderwijsinstellingen in Den Haag en de regio.’

Op welke gebieden zouden de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag wellicht nog beter kunnen of moeten samenwerken?

‘De contacten zijn al intensief, ik kan niet anders zeggen dan dat we al een heel goede samenwerking hebben. Als stadsbestuur hebben we er alle vertrouwen in dat we elkaar bij belangrijke vraagstukken kunnen vinden, nu en in de toekomst.’

Tentoonstelling in Den Haag

De Universiteit Leiden bestaat dit jaar 444 jaar en dat vieren we met de inwoners van de twee steden waarin we zijn gevestigd: Leiden en Den Haag. In Den Haag staat daarom van 2 tot en met 21 september een tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis over de universiteit en de verbinding met de stad. Kom gratis een kijkje nemen!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.