Universiteit Leiden

nl en

Vier vragen over de mega-operatie Brightspace

Blackboard wordt komend jaar stapsgewijs vervangen door Brightspace, de nieuwe digitale onderwijsomgeving. De omzetting is een gigantische operatie, maar de voordelen zijn groot. Vier vragen aan Han de Winde, hoogleraar Industriële Biotechnologie en voorzitter van de Stuurgroep Brightspace.

Voor wie het nog niet wist: waarom stappen we over op Brightspace?

‘Blackboard is nu bijna twintig jaar in gebruik en de licentie loopt af. Brightspace is voor studenten een stuk gebruiksvriendelijker en er zijn veel meer koppelingen mogelijk. Zo hoeven de studenten zich straks voor veel vakken maar op één plek, via uSis, in te schrijven. Nu moet dat op twee en soms zelfs op drie plekken. Ook wordt gewerkt aan een koppeling naar bijvoorbeeld de Universiteitsbibliotheek waardoor studenten veel gemakkelijker en vaak gratis kunnen beschikken over de benodigde literatuur voor colleges. De structuur van Brightspace wordt ook duidelijker en uniformer zodat studenten eenvoudiger kunnen navigeren in vakken, aangezien ze op dezelfde manier zijn opgezet.’

Biedt Brightspace nog andere nieuwe tools?

‘Ja, we zijn nu bezig met de basisimplementatie, dus focussen we vooral op de tools die we nu ook al in gebruik hebben, maar tools als de virtual classroom en videoconferencing kunnen al direct worden gebruikt. Na de basisimplementatie komen er meer tools bij. Studenten kunnen dan in Brightspace bijvoorbeeld een online portfolio bijhouden met informatie over hun vakken, speciale projecten en opgedane vaardigheden. Dat kan helpen om bewuster toe te werken naar de arbeidsmarkt. Of opleidingen kunnen, als ze dat willen, gebruikmaken van analytics, en prestatiecurves tonen zodat studenten weten hoe ze presteren ten opzichte van medestudenten.’

Komend collegejaar gaan vijftig vakken over naar Brightspace en in september 2020 moeten alle opleidingen zijn overgezet. Hoe gaat het?

‘We starten in het eerste semester met ongeveer vijftig vakken. Vooralsnog liggen we iets voor op schema, dus het gaat goed. Het is natuurlijk een gigantische omzettingsoperatie en net als een verhuizing dwingt die tot flink opruimen. In Blackboard was hier en daar nog verouderde informatie over vakken van jaren geleden achtergebleven. Die wordt nu verwijderd. Alle faculteiten beschikken over ondersteunende teams die de informatie helpen omzetten naar Brightspace.'
'We verwachten dat veel docenten het systeem zelfstandig kunnen leren. Maar we bieden ook trainingen aan, en er is een centraal aangestuurd team van studentassistenten voor hulp en ondersteuning.’

Wat doet de Stuurgroep?

‘In de Stuurgroep zijn alle faculteiten vertegenwoordigd. We begeleiden het hele proces van invoering. We zien er op toe dat afspraken worden nagekomen en bewaken de kwaliteit. Ook vormen we een brug naar het College van Bestuur dat geregeld op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Een systeem als Blackboard en straks Brightspace is één van de fundamenten waar het onderwijs op rust. De omzetting moet dus goed en zorgvuldig gebeuren, en daarom is een groot draagvlak binnen de hele organisatie cruciaal. En dat geldt natuurlijk ook voor de studenten. Een groep studenten heeft Brightspace voor ons getest en zij waren enthousiast.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.