Universiteit Leiden

nl en

Zelfde start- en eindtijden colleges voor alle faculteiten

Vanaf september 2019 worden binnen de Universiteit Leiden bij vrijwel alle faculteiten en opleidingen gelijke start- en eindtijden van colleges gehanteerd. Het LUMC voert de nieuwe dagindeling in per september 2020.

Alle tijden zoals weergegeven in de roosters zijn vanaf dan de daadwerkelijke start- en eindtijden van de colleges. Het zogenaamde ‘Leids kwartiertje’ is daarmee in de nieuwe dagindeling universiteitsbreed geharmoniseerd. Docenten kunnen een kwartier voor aanvang terecht in de collegezaal om hun voorbereidingen te treffen. De nieuwe dagindeling komt tegemoet aan de wens van studenten en docenten om ook buiten de faculteit van de eigen opleiding eenvoudiger onderwijs te volgen en te geven.

Onderwijsblokken en urenindeling

De dag is ingedeeld in onderwijsblokken en er is een indeling in uren. Het LUMC hanteert deze urenindeling vanaf september 2020. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen gebruikt de urenindeling vanaf september 2019 in de middag.

Diverse voorstellen

In opdracht van het College van Bestuur heeft de projectgroep Dagindeling, onderdeel van het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek, de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwerpen van een zo geharmoniseerd mogelijke dagindeling voor de Universiteit Leiden. Gedurende het project zijn diverse voorstellen uitgewerkt en getoetst bij studenten en medewerkers. Daarnaast is Olivier Fajgenblat, student-lid van het Faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen, lid van de stuurgroep van het programma. ‘Sterk aan het programma is dat er begonnen is met vele discussiesessies onder studenten’, legt Olivier uit. ‘Wat daaruit voortkwam, is als uitgangspunt gebruikt in de rest van het project. Vanuit de student gedacht is hier géén cliché, maar juist het fundament van het werk.’

Nieuwe dagindeling

Alle belangen overwegende, heeft het College van Bestuur onderstaande dagindeling vastgesteld.

Vice rector Hester Bijl is blij met het besluit: ‘De kracht zit in de eenvoud: studenten en docenten hoeven nu niet meer op zoek naar een specifieke dagindeling. Een gezamenlijk dagritme maakt het ook makkelijker om onderwijs bij andere faculteiten te volgen en om zalen te delen.’

Larissa Baas studeert zowel Rechten als Bestuurskunde en heeft vaak last van de huidige manier waarop de dag is ingedeeld. ‘Overlap van bepaalde colleges en werkgroepen maakt het lastiger om opleidingen op twee verschillende faculteiten te doen. Met een gezamenlijk dagritme overlappen mijn colleges elkaar niet meer en wordt het voor mij een stuk makkelijker om mijn dag in te delen. Nu word ik hier nog vaak in belemmerd doordat de dag op de verschillende faculteiten anders is opgebouwd.’

Een gezamenlijk ritme van de dag helpt bij het oplossen van andere logistieke vraagstukken die binnen het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek geadresseerd zullen worden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de medewerkerssite. Hebt u vragen over dit bericht, neemt u dan contact op met het programmateam via harmonisatieprogramma@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.