Universiteit Leiden

nl en

Leonard Blussé neemt prestigieuze Fukuokaprijs in ontvangst in Japan

Leonard Blussé, emeritus hoogleraar geschiedenis van Europese en Aziatische betrekkingen, heeft 10 september de dertigste Fukuokaprijs in Japan ontvangst genomen.

Leonard Blussé

Lifetime achievement award

De Fukuokaprijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een belangrijke verdiensten leveren aan het behouden van Aziatische cultuur. Blussé ontving deze lifetime achievement award voor het opzetten van een nieuwe geschiedenisdiscipline: The Maritime History of early modern East and Southeast Asia. Dit is bijzonder, omdat deze geschiedenisdiscipline uitgaat van een interdisciplinaire benadering. Blussé begon zijn studies vanuit de Sinologie, en combineerde dit met elementen van Japanstudies en de maritieme geschiedenis van Oost-Azië, gericht op het overzees Chinees. En zijn aanpak wordt wereldwijd gezien als een raamwerk voor het onderzoeken van globale geschiedenis.

Het werk van de emeritus hoogleraar wordt in binnen- en buitenland gerespecteerd. Zo zegt organisatie van de Fukuokaprijs over Blussé: ‘Veel wetenschappers uit Azië, waaronder Japanse wetenschappers, hebben geprofiteerd van het onderwijs van professor Blussé en velen van hen hebben nu een succesvolle carrière als historicus. Hij speelde een belangrijke rol als brug tussen Azië en Europa.’

Blussé tijdens de prijsuitreiking. Beeld: Fukuoka Prize Committee (福岡アジア文化賞委員会)

Biografische casestudies

Als historicus onderscheidt Blussé zich doordat hij oude overgebleven bronnen uit Azië gebruikt als bron van kennis en inspiratie voor onderzoek. Door zijn toedoen zijn deze bronnen ook toegankelijk geworden voor een grote groep andere onderzoekers.

In zijn onderzoek toont Blussé een interesse voor de persoonlijke omstandigheden van de mensen die in een bepaalde periode leefden en door middel van biografische case studies probeert hij deze tot leven te brengen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is zijn publicatie Strange Company (1986), gebaseerd op zijn proefschrift. Twee jaar later werd een hoofdstuk in het Japans gepubliceerd en ook andere van zijn werken werden in meerdere talen vertaald zoals Bitter's Bruid (1997) en Retour Amoy: Anny Tan - Een vrouwenleven in Indonesië, Nederland en China (2001).

‘Towards A New Age of Partnership’

Wereldwijd geldt Blussé als een van de grootste kenners van de VOC-geschiedenis en was hij in 2001 één van de initiatiefnemers van het onderwijs- en onderzoeksprogramma Towards A New Age of Partnership. Dit programma had als doel de geschriften van de VOC in Zuid-Afrika en Azië te behouden voor volgende generaties en deze te gebruiken voor onderzoek naar de geschiedenis van Azië. Bijna honderd studenten uit Azië hebben door dit project geleerd hoe zij Nederlands archiefmateriaal kunnen combineren met bronnen in hun eigen taal, wat leidde tot ongeveer twintig promoties. Het programma kreeg in 2006 een vervolg, ENCOMPASS, waar zo’n 70 studenten in Azië werden opgeleid in Aziatische geschiedenis.

Universitair Docent en onderzoeker Carolien Stolte zegt hierover: ‘Als historicus heeft Leonard Blussé altijd aangedrongen op het combineren van archiefmateriaal met eigen kennis van - en vooral ook ervaring met - de talen en de regio die je onderzoekt. Dat heeft hij altijd voorgeleefd, en dat blijkt uit deze prijs. Hij heeft van generaties studenten empathische historici gemaakt.’

Leonard Blussé neemt de Fukuokaprijs in ontvangst

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Lovende woorden

Dat Blussé de Fukuokaprijs heeft gewonnen, leidde tot lovende reacties van oud-studenten, collega’s en onderzoekers met wie hij in het verleden heeft samengewerkt:

‘Leonard Blussé is een unieke onderzoeker, want naast een grondige kennis van het geschreven en gesproken Chinees en Japans heeft hij ook een opmerkelijke kennis van het de geschiedenis van het Verre Oosten en de historische rol van de Nederlanders in die regio. Ik ken niemand anders, die zich zo als Leonard heeft toegelegd op de bestudering van de vroege Nederlands-Japanse betrekkingen.’ – Pieter Emmer, Emeritus hoogleraar geschiedenis van Europese expansie en migratie

Blussé met medewerkers van de Universiteitsbibliotheek, Wim Boot en leden van de Fuokaprijs Commissie.

‘Blussé is een zeer productieve onderzoeker, met een eigen, originele invalshoek. In zijn onderzoek bestrijkt hij heel Zuidoost- en Oost-Azië; hij is in staat om de ontwikkelingen in Indonesië, China en Japan in onderling verband te bestuderen, vanzelfsprekend op basis van de originele bronnen. Hij is bovendien in staat om grote, internationale wetenschappelijke projecten te entameren en tot een succesvol einde te brengen.’ – Wim Boot, Emeritus hoogleraar Japanse en Koreaanse talen en culturen

‘Leonard heeft met zijn tomeloze energie, creativiteit en toewijding de afgelopen decennia een cruciale rol gespeeld in het toegankelijk maken van bronnen met betrekking tot de vroegmoderne Nederlands –Aziatische betrekking en het historisch onderzoek daarnaar. Hij is bovendien buitengewoon goed en slagvaardig geweest in het opzetten van de multilaterale onderwijs-en onderzoeksprogramma’s, zoals TANAP en ENCOMPASS. Met zijn dwingende enthousiasme heeft hij een hele nieuwe generatie Aziatische en Nederlandse historici opgeleid en daarmee het vakgebied een belangrijke impuls gegeven.’ – Alicia Schrikker, Universitair Hoofddocent

‘Leonard is een zeer bevlogen historicus en een diplomatiek brugbouwer. Zijn toewijding, loyaliteit en zorgzaamheid voor studenten, promovendi en mede-collega’s maken hem een excellent onderzoeker en docent, maar vooral een bijzonder mens.’ – Cátia Antunes, Hoogleraar geschiedenis van mondiale economische netwerken

‘Prof. Blusse creëerde, door het opzetten van het TANAP-project, een intellectuele ruimte voor mensen uit gekoloniseerde delen van de wereld om naar Nederland te komen en getraind te worden in  bestuderen van Nederlandse (VOC-)bronnen en het schrijven van geschiedenis vanuit hun perspectief. Hij, en het team van wetenschappers die hebben bijgedragen aan het succes van het project, hebben laten zien hoe men op een maatschappelijk verantwoorde manier kan handelen om de geschiedenis vanuit meerdere perspectieven te herschrijven.' – Anjana Singh, Universitair docent (Rijksuniversiteit Groningen)

Kong Koan schriften
Een van de Kong Koan schriften uit het archief van de Universiteitsbibliotheek; dit archief omvat documenten van de Chinese Raad in Batavia. Blussé speelde een belangrijke rol bij deze schenking aan de Asian Library

‘Ik ben altijd geweldig onder de indruk geweest van de buitengewoon bevlogen en enthousiasmerende wijze waarop Leonard Blussé over zijn onderzoek spreekt en publiceert. Hij heeft daar veel, ook jonge mensen, zowel in Oost-Azië als in Nederland mee geïnspireerd en gemotiveerd aan dat onderzoek mee te doen.’ – Douwe Breimer, voormalig Rector Magnificus Universiteit Leiden

‘Wie naar de bibliografie van Leonard Blussé kijkt zou kunnen omvallen van verbazing, niet speciaal vanwege de hoeveelheid titels, maar vanwege de veelzijdigheid ervan. Leonard kan gezien worden als een ‘kampioen kennisdeler’. Hij is de drijvende kracht achter een groot aantal wetenschappelijke projecten. Dat gold ook voor het grote project TANAP, waarin de Universiteit Leiden met andere Nederlandse universiteiten samenwerkte om jonge onderzoekers uit Zuid-Afrika en Azië Nederlands als brontaal te leren om zelf hun respectievelijke nationale geschiedenissen te verrijken met onderzoek aan de hand van de unieke VOC-bronnen. Er wordt wel eens gezegd dat onder grote bomen niets kan groeien, maar zo’n reus is Leonard Blussé niet, want hij is ook een ‘kampioen opleider’ – zeker geen makkelijke overigens, want hij vraagt veel aan wie hij veel geeft, of dat nu in Leiden is, in Taiwan, China of Japan.’ – Lodewijk Wagenaar (Universiteit van Amsterdam)

‘Leonard Blussé is de drijvende kracht geweest achter de samenwerking tussen Nederland en verschillende Aziatische landen op het terrein van met name de vroeg-moderne geschiedenis. Hij heeft ervoor gezorgd dat Aziatische historici waaronder dus ook Japanse historici gebruik zijn gaan maken van het rijke VOC-archief in Den Haag en Jakarta. Vele thans leidende historici heeft hij opgeleid waardoor de impact van zijn wetenschappelijke werk tot op heden zeer groot is. Een ware vriend van Japan die deze week terecht de zo prestigieuze Fukuoka Academic Prize heeft ontvangen.’  Wim van den Doel, voormalig decaan Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden

Leonard Blussé wordt 19 september ook nog ontvangen voor een diner op de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Japan, Peter van der Vliet.

Leonard Blussé (1946) studeerde Sinologie in Leiden en was tot 2011 actief als onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. Hij richtte zich voornamelijk op de geschiedenis van Zuidoost-Azië en de geschiedenis van de relatie tussen Azië en Europa. In 2006 ontving Blussé de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele inspanningen om de (academische) relaties en internationale betrekkingen tussen Europa en Azië te verbeteren en uit te bouwen.

Headerafbeelding: © Fukuoka Prize Committee

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.