Universiteit Leiden

nl en

Gemeenteraad stemt in met plannen Humanities Campus

De Leidse gemeenteraad heeft op 17 oktober ingestemd met het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de Humanities Campus. Dit betekent dat de Universiteit Leiden samen met de gemeente verder kan met de ontwikkeling van nieuwe huisvesting voor de Faculteit Geesteswetenschappen, met een centraal plein als groen hart van de campus.

Met het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan liggen de ruimtelijke kaders, de architectonische eisen en het gewenste kwaliteitsniveau van de nieuwe universitaire campus vast. Nu volgt de vertaling naar een ontwerpbestemmingsplan dat de ontwikkeling van de Humanities Campus juridisch-planologisch mogelijk maakt. De universiteit zal zich inspannen zoveel mogelijk duurzaam te bouwen, mede op verzoek van de gemeente.


Duurzame campus

Met de nieuwe Humanities Campus, nauw verbonden met de universiteitsbibliotheek en haar belangrijke collecties, wil de universiteit de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen voor studenten en onderzoekers. De campus, met duurzame gebouwen en het nieuwe centrale plein aan het water, wordt een gebied waar studenten en medewerkers en ook passanten en inwoners van de stad prettig kunnen verblijven. Het plein wordt een aangename, groene plek.  Rond het plein komen gebouwen met een aantal openbare functies zoals een literair café en een restaurant. De campus krijgt een betere aansluiting op naastgelegen gebieden, zoals het centrum en het Singelpark.

Alternatieve woonlocaties

De bouw van de Humanities Campus maakt sloop van het wooncomplex Doelensteeg (Doelencomplex) van woningbouwcorporatie de Sleutels noodzakelijk. Naast het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, stelde de gemeenteraad het Plan van Aanpak verwerving Doelencomplex en herhuisvesting bewoners vast. Hierin staan de vervolgstappen om helderheid te verschaffen aan de bewoners van het Doelencomplex over het vervolgtraject.

In een aangepast raadsvoorstel zijn voor de alternatieve woningen vier locaties aangewezen, waarvan drie binnen de singels en een locatie net erbuiten. Het gaat om de Waardgracht (DUWO-locatie), Langegracht (stadsbouwhuislocatie), Kaiserstraat (Plexuslocatie) en Paviusstraat (naast het Poortgebouw).

Gemeente en universiteit vinden het belangrijk dat er goede alternatieve woningen komen die aansluiten bij de wensen van de bewoners. De universiteit en gemeente willen graag met De Sleutels samenwerken, zodat een passend woningaanbod gedaan kan worden aan de bewoners van het Doelencomplex. Hierbij gaan de universiteit en gemeente zich binnen hun mogelijkheden tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de bewoners in één keer naar de woning van hun keuze kunnen. In een Sociaal Plan dat door De Sleutels zal worden opgesteld, staan de collectieve spelregels waar een aanbod aan de bewoners aan moet voldoen. Hierin zal aandacht zijn voor een zorgvuldig verhuisproces en het ontzorgen van de bewoners.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.