Universiteit Leiden

nl en

Publiekslezing 'The Role of the Humanities in an Information Age' door Ted Underwood, Visiting Scaliger Professor

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) nodigt u uit voor de publiekslezing van Visiting Scaliger Professor Ted Underwood. De lezing wordt gehouden op donderdag 21 november van 16.00 tot 17.00 uur in het Lipsiusgebouw, zaal 0.19, Cleveringaplaats 1, Leiden. Aansluitend kunt u kennis maken met de nieuwe Visiting Scaliger Professor en is er een receptie. De publiekslezing wordt in het Engels gehouden.

Registratie

Aanmelden vóór 21 november via aanmelding@library.leidenuniv.nl (onderwerp ‘Underwood’ en aantal deelnemers).

The Role of the Humanities in an Information Age
In het tijdperk van de gedrukte media was het duidelijk dat geesteswetenschappelijk onderzoek naar romans of naar historische documenten studenten en onderzoekers ook in staat stelde om op een kritische manier na te denken over maatschappelijke ontwikkelingen, zoals deze in kranten worden besproken. Nu lezers in toenemende mate worden beïnvloed door algoritmisch gefilterde social media en door advertenties met microtargeting is het echter niet meer zo evident dat de Geestenwetenschappen ook kunnen helpen bij het tot stand brengen van goed burgerschap. Veel onderzoekers kwalificeren de invloed van algoritmen op het culturele domein dan ook als zeer negatief. In zijn lezing probeert Underwood een meer optimistische visie op de toekomst te schetsen, door aan te tonen dat geesteswetenschappers en data scientists ook op een productieve manier kunnen samenwerken. De schaalvergroting die samenhangt met het gebruik van machine learning kan leiden tot interessante nieuwe mogelijkheden voor geesteswetenschappers, zonder dat de historische tradities die binnen deze discipline zijn ontwikkeld onrecht worden aangedaan.

Ted Underwood
Professor Ted Underwood doceert aan de School of Information Sciences en de afdeling Engels aan de University of Illinois in Urbana-Champaign. Zijn onderzoek richt zich op statistische en computationele modellering van geesteswetenschappelijke bewijsvoering, machine learning en text mining, boekgeschiedenis, digitale bibliotheken, literatuursociologie, computationele sociale wetenschappen en digitale geesteswetenschappen.

Hij heeft onlangs zijn derde boek afgerond over de nieuwe perspectieven die zijn ontstaan dankzij de komst van grote digitale bibliotheken, getiteld Distant Horizons: Digital Evidence and Literary Change (University of Chicago Press, 2019). Andere recente publicaties van Underwood zijn Algorithmic Modelling: Or, Modeling Data We Do Not Yet Understanding (2018), The Historical Significance of Textual Distances (2018) en Why Literary Time Measured in Minutes (2018).

Visiting Scaliger Professor
Eerdere Visiting Scaliger Professors zijn Anthony Grafton (Princeton University), François Déroche (Collège de France) en Peter Frankopan (University of Oxford).

De UBL dankt Elsevier voor de genereuze ondersteuning van twee Digital Scholarship Fellows en de aanstelling van de Visiting Scaliger Professor in 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.