Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad: de universiteit elke keer een beetje mooier maken

Ook voor de Universiteitsraad is het nieuwe academisch jaar begonnen. Maandag 14 oktober vond de eerste overlegvergadering met het College van Bestuur plaats. Wat staat er dit jaar op de agenda en hoe willen personeelslid Marishka Neekilappillai en studentlid Dorien de Koning dat realiseren?

De speerpunten waar de Universiteitsraad (UR) voor komend academisch jaar voor gaat (zie de lijst onderaan), zijn bijna allemaal in één zin te omvatten: ze zijn gericht op een duurzame, sociaal veilige universiteit met een sterke medezeggenschap, een goed personeelsbeleid en gezonde actieve studenten. Daarnaast staat er nog een ‘oude bekende’ op de speerpuntenlijst: de positie van de promovendi. Daar is de laatste jaren al heel veel aan verbeterd, onder meer met een set golden rules voor de begeleiding, maar er is nog een wensenlijstje.

Universiteitsraad oktober 2019
Marishka Neekilappillai, promovendus en docent bij rechten, PhDoc.

Pijnpunten

Marishka Neekilappillai is lid namens PhDoc. Geen wonder dat ze zich in het bijzonder inzet voor de verdere verbetering van de positie van promovendi en postdocs. ‘Ik vind het belangrijk dat pijnpunten en behoeften van promovendi en postdocs aangekaart worden bij het College van Bestuur. Afgelopen jaar heb ik als raadslid van meerdere promovendi gehoord dat er onduidelijkheid bestaat over contractverlenging als sprake is van een ziekte zoals burn-out. Hetzelfde geldt bij het voortijdig afbreken van een promotietraject als een van de begeleiders het project niet meer ziet zitten.’ Ook dat komt voor. Marishka: ‘PhDoc gaat nu informeren bij de faculteiten hoe ze met dit soort situaties omgaan. Daarna praten we erover met Collegelid Hester Bijl (die het onderwerp in haar portefeuille heeft - red.) en bespreken we in hoeverre uniform promovendibeleid op deze punten wenselijk en noodzakelijk is.’

Kwetsbare groep

Promovendi en postdocs bevinden zich vaak in een kwetsbare positie, vindt Marishka: ‘De universiteit is hiërarchisch georganiseerd en promovendi en postdocs bevinden zich onderaan de ladder. Daarbij is hun aanstelling maar van korte duur wat onzekerheid over de toekomst met zich mee kan brengen.’ Maar Marishka’s bemoeienis beperkt zich niet tot promovendi en postdocs: ‘Het geeft mij veel plezier om in de UR, samen met de collega’s en de zeer gemotiveerde studenten van de studentenfracties, een steentje bij te dragen aan beter centraal beleid voor studenten en personeel.’ Marishka is te spreken over de samenwerking met het College: ‘In de afgelopen twee jaar heb ik als personeelslid van de Universiteitsraad gezien dat de samenwerking tussen de Universiteitsraad en het College van Bestuur aangenaam en productief is. In deze omgeving kunnen problemen die spelen op de universiteit in alle openheid besproken worden.’

Universiteitsraad oktober 2019
Dorien de Koning, student rechten, Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden).

Actief studeren aanmoedigen

Dorien de Koning is studentlid voor de partij Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden) en ziet het als haar taak om via haar lidmaatschap van de UR te zorgen voor een optimaal studieklimaat. ‘Ik vind dat studenten op een gezonde en actieve manier van het studentenleven moeten kunnen genieten. Met dat speerpunt voel ik met het meest verwant. Ik wil graag dat de universiteit actief studeren blijft aanmoedigen. Dat kan door studenten die een bestuursfunctie vervullen, een hogere financiële compensatie te geven.’ Daarnaast wil ze het gesprek met het College van Bestuur blijven voeren over het belang van studentenwelzijn en de manier waarop de universiteit daaraan kan bijdragen.

Commissievoorzitter

Dorien: 'In 2018 werd ik gevraagd om lijstduwer te worden voor ONS, maar ik wilde meer en heb gesolliciteerd voor een verkiesbare positie. Op het hoogste niveau meepraten over de universiteit leek me een uitdaging en die is me erg goed bevallen. Wat ik het leukste vind aan het werk als raadslid is het uitbreiden van mijn invloedssfeer door het politieke spel te spelen op universitair niveau: praten met de achterban, scherpe vragen stellen en de juiste mensen benaderen zijn vaardigheden die ik hierbij heb opgedaan.'
Eigenlijk is ze haar eigen inspiratiebron: ‘Ik studeer met heel veel plezier aan deze universiteit en benut allerlei mogelijkheden buiten de studie. Ik wil graag dat andere studenten minstens een even goede studie-ervaring kunnen hebben als ik.’ Na een jaar UR was Dorien nog niet klaar met het verwezenlijken van haar ambitie. Ze ging door als lijsttrekker van ONS Leiden en is nu ook voorzitter van de zware UR-commissie Personeelszaken, Studentzaken en Internationalisering. ‘Dat leek me een mooie uitdaging, dus heb ik me ervoor opgegeven. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat alle commissieleden hun stem kunnen laten horen en dat dan de verschillende stemmen worden gebundeld. Dat is ontzettend leerzaam. Maar waar het uiteindelijk om gaat is: onze universiteit iedere vergadering een beetje mooier maken.’

De speerpunten van de UR voor 2019-2020

Tekst: Corine Hendriks
Bannerfoto: veertien van de zestien UR-leden
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.