Universiteit Leiden

nl en

Helen Westgeest ontwikkelde BA-leerlijn voor academische vaardigheden

Helen Westgeest, unversitair hoofddocent Moderne kunst en theorie van de fotografie, is zonder meer ambassadeur voor de Leiden Teachers’ Academy (LTA). Ze werkte de afgelopen vijf jaar als lid van de LTA aan haar project om het oefenen van academische vaardigheden als doorgaande leerlijn in het bacheloronderwijs te vervlechten.

 ‘Academische vaardigheden werden in de werkcolleges wel getoetst, maar naar mijn smaak te weinig geoefend’, zegt ze ‘Daar wilde ik wat aan doen. Het fijne was dat je als fellow van de LTA ook geld kreeg om je project uit te voeren. Eretitels zijn er al genoeg. Zo kun je, zoals ik heb gedaan, een student-assistent aanstellen om opdrachten uit te werken en software aanschaffen.’

Wat Westgeest zeer waardeerde was dat ze gewoon kon beginnen met haar project zonder jaren van voorbereiding. En ook meteen aspecten kon toetsen in de praktijk zodat ze aanpassingen kon doen. ‘Gelukkig is dat op een website heel makkelijk. Ik was heel wendbaar.’

LTA Helen Westgeest
Helen Westgeest: 'Academische vaardigheden werden e weinig geoefend.'

Website

De website Academische Vaardigheden voor BA-studenten Kunstgeschiedenis is voor iedereen toegankelijk. Westgeests project is er een uit het boekje dat ‘disseminatie’ voorschrijft: verspreiding van de innovatie naar andere opleidingen en faculteiten. Daarom die aparte website. ‘Een collega van een andere faculteit zei: ik hoef alleen de voorbeelden maar te veranderen.’ Kopieergedrag wordt in dit specifieke geval dus van harte aanbevolen. Er is ook een Engelstalige versie.

De leerlijn is als volgt opgebouwd:

Jaar 1
Literatuur zoeken, het werkstuk, verantwoording literatuur en afbeeldingen, het referaat en tips voor het Nederlands

Jaar 2
Onderzoeksvragen, schrijfstijl, inleidingen, onderzoeksvoorstel, betoog, conclusie, creativiteit, gebruik van literatuur in argumentatie en referaten

Jaar 3
Het eindwerkstuk, beoordelingseisen, peer review, feedback, planning, aanpassen eerste versie en afstudeerprocedures

Enkele vragen over de praktijk van het onderwijs in academische vaardigheden

Hoe introduceert u de leerlijn bij de studenten? 'In de werkcolleges van alle drie de bachelorjaren wordt de AcVa-website veelvuldig gebruikt. De studenten moeten als eerste stap bij het maken van een opdracht een bepaald onderdeel op de website lezen. Alleen op basis van het geraadpleegde materiaal kan de opdracht worden uitgevoerd.'

Hoe stimuleert u het oefenen? 'In verschillende opdrachten en op verschillende wijzen moeten de studenten gebruikmaken van bepaalde instructies/toelichtingen die op de website staan. Bovendien zijn in de hoofdstukken ‘Jaar 2’ en ‘Jaar 3’ hyperlinks aangebracht naar een eerder studiejaar. Zo zien studenten welke vaardigheden uit een eerder studiejaar worden geoefend, en wat daar nieuw bij komt. Zo worden ze zich bewust van het niveauverschil ofwel de leerlijn.'  

Hoe ‘test’ u of de studenten leren van de site, ofwel: hoe krijgen studenten feedback? 'Of en wat de studenten opsteken van de instructies en toelichtingen op de AcVa-website wordt duidelijk bij de bespreking van de opdrachten in het college. Doordat zij vooraf een opdracht hebben uitgevoerd met behulp van de informatie op de website en de uitwerking van de opdracht naar de toegewezen peer reviewer sturen, kan het college focussen op discussie en feedback in plaats van op instructie.'

Helen Westgeest
Helen Westgeest en Frans Korsten werden in 2007 beiden genomineerd voor de universitaire onderwijsprijs.

Materiaal en methode doorgeven

Wat Westgeest ook fijn vond was het interdisciplinaire karakter van de LTA. ‘Je denkt dat de problemen met studenten – hoe ze te motiveren, bijvoorbeeld - exclusief voor jou zijn, maar in het contact met docenten van andere opleidingen ontdek je dat iedereen tegen hetzelfde oploopt, ongeacht het vakgebied. Van elkaar leer je oplossingen.'  

'Met de AcVa-website bespaar ik de nieuwe collega’s bij mijn eigen opleiding een heleboel werk. Ik vind het belangrijk dat ik een erfenis nalaat als ik over zes jaar met pensioen ga. Er gaan heel goede docenten met pensioen en daarmee verdwijnt waardevol lesmateriaal, evenals hun geslaagde aanpak. Doodzonde.’

Foto's banner en kader: Helen Westgeest met de Leidse Kunsthistorische Vereniging (de studievereniging van de opleiding Kunstgeschiedenis) op excursie in New York. Zie het artikel 'Acht dagen: negen musea' in de rechterkolom.

Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.