Universiteit Leiden

nl en

Pascal Haazebroek nieuw lid van Instituutsbestuur Psychologie

Pascal Haazebroek is per 1 januari 2020 lid van het Instituutsbestuur Psychologie ter voorbereiding op zijn benoeming als Directeur Onderwijs (DO) per 1 september 2020. Nu raakt hij alvast bekend met alle dossiers en kan zich orienteren op mogelijkheden voor de doorontwikkeling van het onderwijsaanbod.

'Pascal Haazebroek heeft een uitmuntend onderwijs-cv', aldus Wetenschappelijk Directeur (WD) Michiel Westenberg. 'Haazebroek combineert veel ervaring met het geven van allerlei onderwijsvormen op alle niveaus en het bedenken en implementeren van diverse vernieuwingen in het onderwijs.' 

Innovating Teaching Testimonial: Pascal Haazebroek

Pascal Haazebroek gaf een online podium aan studenten om elkaar feedback te geven op hun presentaties. Normaal lever je je opdracht in en weet je niet wat je goed doet. In dit systeem zie je alles van elkaar, dat is leerzaam en motiverend. Doordat het systeem alles biedt wordt het van een individueel proces een groepsproces ofwel een simulatie van een klas-situatie.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

'Vertrouwen in hun eigen inzichten vind ik heel belangrijk, wij geven studenten de gereedschappen.'

Casimir prijs 2018  voor beste docent Faculteit der Sociale Wetenschappen

Haazebroek wordt hoog gewaardeerd door studenten als een innovatieve inspirator, die gepassioneerd vertelt, studenten weet te betrekken en uit te dagen om kritisch te zijn, en zorg draagt voor een goede integratie van theorie, praktijk, onderzoek en een blik op loopbaanmogelijkheden na de universiteit. Hij ontwikkelde onder andere de app ‘Trivial Mind’. In deze mobiele app heeft hij gamification toegepast om de basiskennis van de psychologie te leren: studenten verdienen badges – bijvoorbeeld door meerdere vragen achter elkaar goed te beantwoorden – en gaan met elkaar de strijd aan in online battles. Ook de innovatiedrift van Haazebroek om buiten de collegezaal om het onderwijs te blijven vernieuwen werd geroemd door de jury.
Winnaar Casimir prijs (Onderwijsprijs FSW)

'Sociale media maken massaal onderwijs weer sociaal'

Onderwijsinnovatieprijs 2013 van FSW

Haazebroek geldt inmiddels als kenner van de principes van gedragsverandering met digitale middelen, zoals toegepast in sociale media en games. Rechten nodigde hem uit als keynote speaker op het Lustrumcongres van de rechtenfaculteit. 'Sociale media maken massaal onderwijs weer sociaal', stelt Haazebroek op grond van zijn ervaring in de werkcolleges Nieuwe Media. Met zijn onderwijsproject 'Pitch2Peer' lukt het de jonge docent om meer dan 100 studenten enthousiast aan het werk te krijgen, ook buiten de colleges om. Daarbij laat hij zich inspireren door de principes van sociale media, en ontwerpt hij een leeromgeving, waarin studenten elkaars filmpjes 'reviewen' en 'liken'. Haazebroek ziet kansen: 'rechtenstudenten kunnen bijvoorbeeld een pleidooi opnemen en elkaar online beoordelen.'
Winnaar Onderwijsinnovatieprijs FSW

'Wat werkt is om al die studenten online iets van zichzelf te laten zien aan hun medestudenten.'

e-Learningprijs 2013

Van je nadeel je voordeel maken. Die kunst verstaat cognitief psycholoog Haazebroek. Hij geeft werkcollege aan honderd studenten. Maar hoe krijg je die allemaal inderdaad aan het werk? Haazebroek: ‘Honderd klassikale presentaties werken natuurlijk niet, dat ontdek je snel genoeg. Wat wel werkt is om al die studenten online iets van zichzelf te laten zien aan hun medestudenten.' Hun opdracht is om met hun theoretische kennis van het college ‘Psychologie & Nieuwe Media’ een campagne te bedenken voor een bedrijf, organisatie of goed doel. Iedere student krijgt 90 seconden om het idee te vertellen voor een filmcamera. Haazebroek lacht: ‘Het lijkt op zo’n tv-programma waarin ondernemers voor een panel hun idee pitchen om geld los te krijgen.’ 
Genomineerd voor Nederlandse E-learningprijs

Onderwijsprijs 2010 Instituut Psychologie

Uit het juryrapport: Deze jonge docent weet als geen ander studenten te inspireren om het beste uit hun opleiding en zichzelf naar boven te halen. Pascal verzorgt als AIO onder meer zelfstandig de mastercursus Human Computer Interaction (HCI) om kennis van de cognitieve psychologie te leren toepassen en de interactie tussen computer en gebruiker te verbeteren. Studenten leren hoe zij advies geven aan technici en ontwerpers voor de verbetering van mens-computer interacties. Pascal neemt hierbij de competentie van studenten serieus. Hij is ervan overtuigd dat zij in de masterfase al voldoende achtergrondkennis van psychologie en cognitieve ergonomie hebben, maar dat ze nog moeten leren deze kennis aan te wenden in een maatschappelijke context.

 

Michiel Westenberg is Wetenschappelijk Directeur (WD) van het Instituut Psychologie in de periode 2020-2022. Hij heeft Pascal Haazebroek bereid gevonden als opvolger van Arjaan Wit, die per 1 sept 2020 het DO-schap neerlegt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.