Universiteit Leiden

nl en

EUniWell: Europese topuniversiteiten bundelen krachten voor welzijn burgers

Zeven vooraanstaande Europese universiteiten, waaronder de Universiteit Leiden, hebben een gezamenlijke visie gelanceerd voor de verbetering van de levenskwaliteit van de Europese burgers. Deze visie moet vorm krijgen in een European University for Well-being EUniWell.

Betrokken

EUniwell moet verankerd zijn in de samenleving en een sterke intercontinentale dimensie hebben om gezamenlijk in te kunnen zetten op het ontwikkelen van oplossingen voor de global challenges van deze eeuw.

De betrokken universiteiten zijn universiteiten in Birmingham, Florence, Keulen, Leiden, Nantes, Semmelweis in Boedapest, en de Zweedse Linnaeusuniversiteit in Kalmar en Växjö. Dit nieuwe initiatief concentreert zich op welzijn in de breedste zin van het woord en draagt met vernieuwende vormen van onderwijs en onderzoek bij aan het tegengaan van sociale segregatie en het ontwikkelen van een inclusieve en gezonde samenleving op lokaal en mondiaal niveau. De deelnemers aan de alliantie onderstreepten tijdens hun recente bijeenkomst in Keulen hun gedeelde missie en waarden, en schetsten het belang van het samenbrengen van de rijke verscheidenheid van hun instellingen in EUniWell.

De diverse weg is de beste weg

‘Wij verheugen ons erin de krachten en sterke punten van onze zeven universiteiten te bundelen. We creëren een ambitieuze, visionaire en onderscheidende alliantie, die het welzijn van onze studenten, medewerkers, steden en regio's, Europa en de wereld als geheel wil ontwikkelen. De alliantie wil laten zien dat diversiteit en het werken over de nationale grenzen heen, in een verband van diverse en complementaire universiteiten, de beste weg is om de uitdagingen op het gebied van het welzijn binnen de universiteit, in de samenleving en wereldwijd aan te pakken’, aldus de bestuurders onder wie rector Carel Stolker en vicerector Hester Bijl.

Startfonds voor projecten

De bestuurders kondigden ook een gezamenlijk startfonds aan voor onderzoek, onderwijs en beleidsontwikkeling. Het fonds is bedoeld voor multilaterale projecten waar de ongeveer 255.000 studenten en 44.000 personeelsleden in zeven Europese landen bij betrokken kunnen zijn.

Op de langere termijn zal de alliantie laten zien hoe een moderne, ondernemende universiteit met maatschappelijke focus impact kan hebben op sociaal en individueel welzijn in een mondiale context. Welzijn is een van de hoekstenen van de Europese Unie en een gemeenschappelijke Europese waarde. De samenwerkingspartners richten zich in onderwijsprogramma’s op studenten, levenslang leren-trajecten en de opleiding van leraren, alsook op mobiliteit van studenten en staf, en de ontwikkeling van staf. In het bijzonder jonge onderzoekers zijn een belangrijk aandachtspunt. Om de ambities waar te maken stimuleren we binnen dit initiatief een ondernemende instelling op alle niveaus.

Wetenschappelijke doorbraken en kennisoverdracht

Door op deze schaal aan de slag te gaan, nemen de partneruniversiteiten in EUniWell hun verantwoordelijkheid voor de opleiding van de volgende generatie Europeanen. Hierdoor worden wetenschappelijke doorbraken mogelijk en vindt een succesvolle samenwerking en kennisuitwisseling met de samenleving als geheel plaats. Studenten worden actief bij alle onderdelen, ook in het bestuur, van de nieuwe alliantie betrokken.

Professor Sir David Eastwood, vicerector en Principal, University of Birmingham, Verenigd Koninkrijk

Professor Luigi Dei, rector, Università degli Studi di Firenze, Italië

Professor Axel Freimuth, rector, Universität zu Köln, Duitsland

Professor Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter, Universiteit Leiden, Nederland

Professor Peter Aronsson, vicerector, Linné­universitetet, Zweden

Professor Olivier Laboux, voorzitter, Université de Nantes, Frankrijk

Professor Béla Merkely, rector, Semmelweis Egyetem, Hongarije


Bannerfoto: Rectoren en vicerectoren van de University of Birmingham, Università degli Studi di Firenze, Universität zu Köln, Universiteit Leiden, Linné­universitetet, Zweden, Université de Nantes, Frankrijk en Semmelweis Egyetem, Hongarije

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.