Universiteit Leiden

nl en
© Adobe Stock

Visie op verzuim: ik kan niet naar mijn werk, wat nu?

Als je verzuimt, houdt het werk niet op. Miriam van Mulken (Hoofd Personeel & Organisatie) en Menno Tuurenhout (Portefeuillehouder Bedrijfsvoering) praten je bij over de hernieuwde Visie op verzuim.

Samen verantwoordelijk

Samen met je leidinggevende kijk je hoe je je werk tijdens je verzuim zo goed mogelijk door kunt laten gaan. Menno legt uit: ‘Er is geen verplichting om door te werken, maar er mag van je verwacht worden dat je gedurende jouw afwezigheid alles zo goed mogelijk regelt of overdraagt. Zo kan het handig zijn dat je vanuit huis wat mailtjes verstuurt of een telefoontje pleegt. Dat gaat natuurlijk niet op in situaties waarin dat echt niet mogelijk is.’

Miriam vult aan: ‘Gelukkig voelen de meeste mensen die verantwoordelijkheid ook. Normaal gesproken wil je dat alles blijft doorlopen als je verzuimt. En het is bij terugkomst fijn dat je niet in een warboel terechtkomt. Maar natuurlijk is er aandacht voor rust om te herstellen.’

Wees verstandig, luister naar de bedrijfsarts

Neem verantwoordelijkheid in je eigen verzuimproces en ga in gesprek met je leidinggevende. Dat gesprek gaat niet over je klachten, maar over wat je nog wél kan en wat daarvoor nodig is. De P&O-adviseur en bedrijfsarts zijn daarin belangrijke adviseurs. Menno: ‘Neem geen afwachtende houding aan. Ook op eigen initiatief kun je voor een adviesgesprek naar de bedrijfsarts stappen. Je kunt je leidinggevende hier ook mee naartoe nemen.’

Toch doorwerken met klachten? Samen met de bedrijfsarts kan gekeken worden naar voorzieningen. ‘Maar kijk uit, soms ben je zo betrokken bij je werk dat je denkt weer fit genoeg te zijn. De lange termijn effecten daarvan kunnen zijn dat je daardoor juist langer uitvalt’, legt Miriam uit. ‘Wees dus verstandig, en luister naar het advies van de bedrijfsarts’, oppert Menno. ‘Dit geldt ook voor je leidinggevende.’

Wat te doen in een conflictsituatie?

Er bestaan puur medische gevallen van verzuim maar het wordt ingewikkeld als er sprake is van een conflictsituatie. ‘De reden van verzuim kan namelijk ook een hele andere oorsprong hebben’, zegt Menno. ‘Een voorbeeld: wanneer je dertig jaar in eenzelfde kantoor hebt gezeten, opeens moet verhuizen en daarom enorm overstuur bent. Dat is een natuurlijke reactie, maar verzuim is geen vangnet voor ongenoegen.’ Miriam: ‘In dat soort gevallen ga je in dialoog; een vertrouwenspersoon kan bemiddelen of een gesprek arrangeren. Er zijn vertrouwenspersonen voor allerlei vraagstukken. Je vindt ze op de medewerkerswebsite.’

Verzuim voorkomen

Durf het te benoemen als je niet helemaal lekker in je vel zit en blijf erover in gesprek. Ook als je vanuit een leidinggevende functie bedenkingen hebt. Is er wel sprake van arbeidsongeschiktheid of speelt er iets anders? ‘Je moet het hebben over waar het écht over gaat, want door thuisblijven los je niets op’, aldus Miriam. ‘Let een beetje op elkaar’, vult Menno aan. ‘Als je je veilig voelt, durf je meer te zeggen. Als je ziet dat iemand stil is of zorgelijk of verdrietig lijkt, klop dan even aan en vraag hoe het gaat. Dat is een belangrijke rol voor niet alleen de leidinggevende maar ook voor directe collega’s. Er is dan een ingang om het er écht over te hebben.’

De kernboodschap

In het kort: leidinggevenden en medewerkers zijn beiden verantwoordelijk voor een goede werkrelatie. Ga en blijf met elkaar in gesprek en heb aandacht voor elkaar, ook bij verzuim. Bespreek met elkaar hoe je werk in jouw afwezigheid zo goed mogelijk door kunt laten gaan en overleg wat je eventueel nog wel kunt doen. 

De Universiteit Leiden probeert om het verzuim zo laag mogelijk te laten zijn. De Universiteit Leiden heeft beleid opgesteld om te voorkomen dat werknemers verzuimen. Op preventief vlak is een gevoel van veiligheid, gezondheid en vitaliteit bij medewerkers erg belangrijk. De precieze rollen van medewerker, leidinggevende maar ook bedrijfsarts en P&O-adviseur bij verzuim lees je terug in de universitaire Visie op verzuim.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Je kunt hiermee terecht bij je leidinggevende en P&O-adviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.