Universiteit Leiden

nl en

‘In een gezonde gemeenschap laat je jouw stem horen’

Van 25 tot en met 29 mei worden de universitaire verkiezingen gehouden. Medewerkers kunnen online stemmen voor de personeelsgeleding van de Universiteitsraad. Er staan twee partijen op de kieslijst, FNV Overheid en PhDoc. We spraken beide lijsttrekkers.

Remco Breuker, lijsttrekker FNV Overheid

‘Ik had nooit gedacht dat ik nog ooit “de politiek” in zou gaan, maar hier sta ik. Dat komt omdat ik echt vind dat er dingen anders moeten. Wetenschappers werken namelijk in een ongezonde werkomgeving. Ik heb er geen moeite mee als mensen graag hard werken of meer uren maken dan waarvoor ze betaald worden, dat doe ik zelf ook. Maar het is wel kwalijk als we door onze werkgever min of meer worden gedwongen dit te doen. Dat is aan universiteiten jammer genoeg het geval.’

‘FNV Overheid wil de werkdruk aan de Universiteit Leiden reduceren. Die druk is nu simpelweg te hoog. Doordat er geen adequate bekostiging is, maken docenten teveel uren, waardoor velen van hen op het randje van een burn-out balanceren. Ook zijn de machtsverhoudingen scheef. We worden behoorlijk top-down aangestuurd, zo hebben docenten bijvoorbeeld weinig zeggenschap over onderwijsbudgetten. Tegelijkertijd ligt veel van de verantwoordelijkheid wel bij de docent. Ik vind dat we de macht eerlijker moeten verdelen.’

‘Ik zie de andere partij – PhDoc – niet zozeer als concurrent, maar meer als bondgenoot. We zullen ongetwijfeld andere accenten leggen, maar het zou me verbazen als we over veel dingen niet hetzelfde denken. Zo vind ik het bijvoorbeeld logisch dat ze aandacht vragen voor de belangen van jonge wetenschappers, want zij bevinden zich vaak in een kwetsbare positie met tijdelijke contracten. Ook al zijn de verschillen tussen onze partijen klein, toch is het van belang om te gaan stemmen. In een gezonde gemeenschap laat je van je horen, het is een voorrecht dat het kan. En stem je niet, dan verlies je het recht om over de gang van zaken te zeuren.’

Lees het verkiezingsprogramma van FNV Overheid.

Nicholas Kontovas, lijsttrekker PhDoc

‘Sinds ik in Leiden ben komen wonen heb ik gemerkt dat het grootste deel van de promovendi en postdocs, en vooral degenen zoals ik die uit het buitenland komen, moeite heeft met sociale, wetenschappelijke en administratieve zaken aan de universiteit. Ik wil hun stem laten horen. Het huidige systeem doet namelijk niet genoeg om te erkennen dat dit echte problemen zijn.’

‘PhDoc wil onder meer een kritische blik werpen op het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen daaromtrent. Wij willen ervoor zorgen dat alle beslissingen hierover in het belang zijn van de groepen die daarbij het meest te verliezen hebben. Ook willen we werken aan een diverse en inclusieve universiteit die tegelijkertijd waarde hecht aan de vrije uitwisseling van ideeën. We willen de gemeenschap niet opdelen in good guys en bad guys, maar zorgen dat iedereen de uitdagingen begrijpt waar anderen mee geconfronteerd worden.’

‘PhDoc is de enige partij die als een van haar voornaamste standpunten het inhuren van een psycholoog heeft, die de specifieke uitdagingen van promovendi en postdocs begrijpt. In tijden zoals deze is de toekomst erg onzeker voor mensen die hun carrière in de wetenschap of in de bredere kennissector willen maken. Het beschermen van hun geestelijke en sociale gezondheid is noodzakelijk.’

‘Ik heb ook in andere landen gewerkt, en daar werd de academie gekenmerkt door stijve machtsstructuren, die op sommige plekken zelfs aan het totalitaire grenzen. Medewerkers van de Universiteit Leiden hebben daarentegen de kans om een klein beetje macht uit te oefenen over besluiten die directe invloed hebben op belangrijke elementen in hun leven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze universiteit een plek is en blijft waar wij trots op zijn en waar we willen blijven werken.’

Lees het verkiezingsprogramma van PhDoc.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.