Universiteit Leiden

nl en

Uitslag universitaire verkiezingen: kleine veranderingen, iets lagere opkomst

De uitslagen van de universitaire verkiezingen 2020 zijn bekend. Op enkele zetels na blijft de verschuiving in de Universiteitsraad minimaal ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel lag de opkomst onder studenten wat lager, mogelijk vanwege het coronavirus.

Van 25 tot en met 29 mei konden alle medewerkers en studenten stemmen voor hun medezeggenschapsraden. De resultaten laten zien dat de studentengeleding van de Universiteitsraad – net als voorgaand jaar – behoorlijk versnipperd blijft. Ook het aankomende jaar zijn de acht zetels verdeeld over maar liefst zes partijen. Wel is er een kleine verschuiving te zien: de Liberale Studentenpartij (LSP) wint een zetel ten koste van de Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL).

Personeelsgeleding

Ook in de personeelsgeleding van de Universiteitsraad is er een kleine verschuiving zichtbaar. Had de partij FNV Overheid vorig jaar nog vijf van de acht zetels in handen, na deze verkiezingen krijgen ze er een zetel bij. De enige andere deelnemende partij – PhDoc – verliest daardoor vanzelfsprekend een zetel en mag twee partijleden afvaardigen in de Universiteitsraad.

De opkomst voor de studentengeleding was dit jaar lager dan vorig jaar. Precies 18 procent van de stemgerechtigden bracht een stem uit, tegenover 21,5 procent vorig jaar. Bij de medewerkers lag de opkomst hoger dan bij studenten, namelijk 23,9 procent. Mogelijk speelt de coronacrisis een rol in de lagere opkomst: door het thuiswerken is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op de campus campagne te voeren.

Faculteitsraden

Daarnaast werden ook de studentengeledingen van alle Faculteitsraden en de Studentenraad van het LUMC gekozen. De uitslagen laten zien dat de opkomstpercentages sterk kunnen verschillen tussen de faculteiten. Waar de faculteiten Wiskunde & Natuurwetenschappen en Geesteswetenschappen een opkomst hebben van respectievelijk 15 en 17,7 procent, is dat voor het LUMC en Archeologie maar liefst 25,7 en 27,6 procent.

Bekijk hier de volledige uitslagen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.