Universiteit Leiden

nl en

Sparren en spiegelen: een jaar coaching en intervisie

Myra Arends en Marion Boers zijn nu een jaar onderwijscoaches bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Tijd om terug te blikken…

Wat doen jullie als onderwijscoaches binnen de faculteit?

Myra: 'We brengen beginnende docenten bij elkaar. Dat is de kern van wat wij doen. Het zijn meestal beginnende docenten: beginnend aan hun loopbaan of beginnend hier bij de Universiteit Leiden. Sommigen hebben dus al onderwijservaring, maar moeten nog vertrouwd raken met hoe het onderwijs bij ons op de faculteit is geregeld.'

Marion: 'Dat bij elkaar brengen van docenten doen we door het organiseren van intervisiebijeenkomsten. Deze hebben een enorme meerwaarde, want je brengt mensen van verschillende achtergronden, disciplines en instituten bij elkaar. In de wandelgangen komen ze elkaar niet zo snel tegen, maar het blijkt heel mooie gesprekken op te leveren met nieuwe invalshoeken.'

'Naast de intervisiegroepen, begeleiden we ook BKO-trajecten. Dat doen we bijvoorbeeld door colleges bij te wonen. Maar dat is niet het belangrijkste: de echte opbrengst zit ‘m in de nabespreking. Dan hebben we het over hoe de docent het zelf heeft ervaren, en bespreken we de observatie en eventuele verbetertips. Ook bij het samenstellen van het BKO-portfolio bieden we begeleiding. Het portfolio is best omvangrijk. We merken dat BKO-kandidaten er wel tegenop zien om ermee aan de slag te gaan. Er worden – terecht – ook hoge eisen aan gesteld.'

Myra: 'Het helpt BKO-kandidaten als wij als coach meekijken met het portfolio, en voorbeelden geven van wat erin opgenomen kan worden. Dat maakt dat ze met meer vertrouwen het portfolio indienen bij de BKO-commissie.'

Wat komt er zoal aan de orde bij coaching en intervisie?

Marion: 'Veel docenten lopen tegen vergelijkbare situaties aan. Bijvoorbeeld studenten die onvoorbereid naar colleges komen; hoe ga je daarmee om? Hoe zorg ik dat studenten actief meedoen? Maar ook: hoe behandel je controversiële onderwerpen tijdens college op zo’n manier dat er op een goede en respectvolle manier over gesproken wordt, waarbij sociale veiligheid voor iedereen is gewaarborgd. En hoe zorg je dat bij grote studentenaantallen iedereen voldoende aandacht krijgt?'

'Het leuke is iedereen met elkaar meedenkt in de intervisiegroep, wat vaak tot verrassende nieuwe inzichten en concrete tips leidt. Omdat de intervisiegroepen uit docenten met verschillende achtergronden bestaan, die bij verschillende opleidingen onderwijs verzorgen, is er ook veel variatie in de thema’s die worden besproken.'

Myra: 'We merken dat docenten veel energie en tijd in het onderwijs stoppen. Daarom is het soms ook nodig om te bespreken hoe docenten hun tijd realistisch kunnen indelen. De tijd die aan voorbereiding voor een college wordt besteed moet wel in balans zijn met de tijd die nodig is voor andere zaken.'

Kunnen ervaren docenten ook baat hebben bij jullie aanbod?

Myra: 'Zeker, als ze het prettig vinden om met iemand anders van gedachten te wisselen over hoe ze de dingen doen. Onderwijs geven is een eenzame aangelegenheid. Je doet het zo goed mogelijk, maar als iemand anders meekijkt, kun je het er samen over hebben. Een ander kan je een spiegel voorhouden. Ook ervaren docenten weten ons wel te vinden. De vraag is dan: 'Ik wil wel eens wat anders in mijn onderwijs, kun je eens een keer meekijken?' Als je al lang college geeft, ontstaat soms een routine waarin je een beetje vastloopt. Daarop reflecteren is makkelijker met een ander dan in je eentje. De toon van onze coachingsgesprekken is licht, we zien het echt als ‘sparren met elkaar’.'

Marion: 'Bij sommige opleidingen is het al normaal dat docenten met elkaar meekijken, maar op veel plekken gebeurt dat nog niet. En soms is het ook prettig om niet met een directe collega of leidinggevende af te spreken, maar met een neutrale partij. Onderwijscoaches zijn neutraal, zij kijken mee op de vraag van de docent zelf. 'Hoe heb je het zelf ervaren, wat zou je anders willen?'.'

'Het leuke is dat wij zelf ook veel leren. Je ontmoet zoveel verschillende docenten en maakt kennis met andere opleidingen en disciplines. Dat is heel interessant. Zo zie je dat binnen bepaalde disciplines ook verschillende didactische benaderingen zijn ontwikkeld. Ik denk dat er veel te winnen is bij het 'over de schutting heen kijken'.'

Online coaching en intervisie, kan dat ook?

Myra: 'Ook nu gaat coaching en intervisie gewoon door. Docenten die behoefte hebben aan coaching, kunnen direct met ons contact opnemen. We maken dan een afspraak via MS Teams. Ook intervisiegroepen gaan vanaf eind augustus online door. Daar is inmiddels al wat ervaring mee, en het blijkt goed te werken. Het streven is om met een vaste intervisiegroep te werken. Het is daarom prettig als je meerdere sessies kunt bijwonen, maar ook een enkele sessie is mogelijk. We hopen uiteraard dat we na het eerste semester ook weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren.'

De intervisiebijeenkomsten staan gepland op:

  • Intervisiegroep 1 op dinsdag 25 augustus, dinsdag 29 september, dinsdag 17 november van 15.30 – 17.30 uur
  • Intervisiegroep 2 op donderdag 27 augustus, donderdag 1 oktober, donderdag 19 november van 15.30 – 17.30 uur.

Heb je behoefte aan meer informatie, of wil je een afspraak maken met een van de onderwijscoaches? Neem dan direct met één van beiden contact op per mail. 
Myra Arends
Marion Boers

Heb je interesse in de intervisiebijeenkomsten? Geef hier je beschikbaarheid op.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.