Universiteit Leiden

nl en

Herstart FSW: een korte update

De universiteit gaat, stapje voor stapje, weer open voor de medewerkers en de studenten. We vroegen Rolf Oosterloo, voorzitter van de herstart regiegroep, over waar zij zoal tegen aanlopen tijdens dit proces.

Rolf Oosterloo

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de regiegroep bij de herstart?

'Gezondheid van een ieder staat voorop, dus werken we streng volgens de richtlijnen van de overheid voor universiteiten. Dat betekent dat we zoveel mogelijk thuiswerken, samen met het UFB optrekken om de gebouwen Corona-proof in te richten en stimuleren dat iedereen de gedragsregels naleeft. Daarbij kijken we naar wat er nodig is om het werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Zijn er werkzaamheden die echt niet thuis kunnen worden gedaan? Dan kan een collega toestemming krijgen om in één van de gebouwen te werken. Studenten worden inmiddels door de UBL goed bediend: in de bibliotheek zijn studiewerkplekken op 1,5 m. van elkaar ingericht.' 

Hoe zorgen we ervoor dat het virus buiten de deuren blijft?

'Het naleven van de gedragsregels belangrijk. Dus vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis, blijf thuis bij verkoudheidsklachten of koorts, veelvuldig handen wassen met water en zeep, niezen en hoesten in de elleboog, en 1,5 meter afstand houden. De regiegroep faciliteert het naleven van de gedragsregels waar mogelijk. Dus bij de ingang van de gebouwen kun je je handen desinfecteren en het gebouw is ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Om drukte te vermijden wordt gewerkt met een maximaal aantal personen in de gebouwen. En als collega’s en studenten hun eigen gezondheid goed in te gaten houden, zoveel mogelijk thuiswerken en de gedragsregels naleven, dan kunnen we het virus ook in de facultaire gemeenschap onder controle houden.'

Wat zijn de lastigste vragen die binnen komen bij de regiegroep?

'Eigenlijk zijn de vragen niet zozeer lastig, maar meer de onzekerheid en de dilemma’s die deze situatie met zich meebrengt. Onderzoekers willen graag hun (lab-) onderzoek weer opstarten en het onderwijs willen we ook zoveel mogelijk live opstarten. Dus zijn we constant samen met de regisseurs en planners van de instituten aan het puzzelen hoe we de wensen van de collega’s en studenten zo goed mogelijk binnen de mogelijkheden van de gebouwen inplannen. En daarbij moeten we ook af en toe streng zijn.'

'Maar als we alles tegelijk doen, dan wordt het al snel te druk in de gebouwen.'

We leren veel in deze periode van thuiswerken. Heb je een beeld gekregen van hoe we in de nabije toekomst gaan werken?

'We hebben zeker veel geleerd, in hoog tempo, met vallen en opstaan. Wat ik belangrijk vind is dat we allemaal goed bedenken hoe we met de opgedane ervaring het beste kunnen werken. Wat kunnen we eigenlijk beter online doen en wat is echt beter om live te doen. Ik heb gemerkt dat gesprekken waarbij non-verbale communicatie een grote rol speelt, echt het best live gaan Dan denk ik aan R&O gesprekken en sollicitatiegesprekken, maar ook een brainstorm gaat beter live. Ook een nieuwe collega wil je in levende lijve ontmoeten. Maar vergaderingen over lopende zaken, even afstemmen, een weekstart, dat kan prima online.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.