Universiteit Leiden

nl en

‘Ik probeer zoveel mogelijk te leren’

Dr. Alise Muok, oorspronkelijk afkomstig uit Californië, werd in 2018 postdoc bij het Instituut voor Biologie. Met subsidie ​​van KWF Kankerbestrijding analyseert ze met haar begeleider prof. dr. Ariane Briegel het gedrag van E. coli in urine om de aanwezigheid van een marker voor kanker vast te stellen.

Alise Muok is gepromoveerd in de biochemie. Tijdens haar promotietraject aan Cornell in New York werkte ze nauw samen met Ariane Briegel. ‘Ik richtte me specifiek op de biochemische karakterisering van eiwitten en hun interactie buiten de cel. De techniek die ik gebruikte heet kristallografie. Ariane werd in Leiden tot hoogleraar Ultrastructuurbiologie benoemd aan het Instituut voor Biologie en kreeg daar haar lab. Ze wilde dat ik met haar mee zou gaan, maar er waren financieringsproblemen en natuurlijk moest ik eerst mijn promotie afronden.'

Lees meer over de ervaringen van postdoc Alise Muok in het Engelstalige interview.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.