Universiteit Leiden

nl en

Verandering in dienstverlening van Luris

Valorisatie, impact van onderzoek en publiek-private samenwerking tussen onderzoekers en samenleving worden steeds belangrijker voor de universiteit en het LUMC. Luris adviseert en ondersteunt haar onderzoekers en maatschappelijke partners hierbij. Luris helpt bij het leggen van verbindingen tussen Leidse wetenschappers en marktpartijen zodat wetenschappelijke kennis optimaal wordt benut en ondersteunt bij het vastleggen van afspraken met partners rond intellectueel eigendom en aansprakelijkheid. De inrichting van de Luris-organisatie gaat de komende tijd veranderen, om beter aan te sluiten bij de vragen van onze onderzoekers en het maatschappelijke speelveld.

Luris is de afgelopen jaren gegroeid, zowel in omvang als in diversiteit van taken en activiteiten. Deze dienstverlening wordt steeds ingewikkelder. De behoeften van onderzoekers en van maatschappelijke partners veranderen eveneens, en het – nationale en internationale – financieringslandschap voor wetenschappelijk onderzoek wordt ingewikkelder. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de organisatie en wijze van dienstverlening.

Om die reden hebben vice-rector Hester Bijl en LUMC-decaan Pancras Hogendoorn voor de zomer opdracht gegeven aan twee verkenners om antwoord te geven op de volgende vragen: op welke wijze kan de dienstverlening van Luris het beste worden versterkt en georganiseerd, rekening houdend met de veranderende behoeften aan ondersteuning? En wat zijn de belangrijkste taken en activiteiten van Luris in de toekomst? 

Het college van bestuur van de universiteit en de raad van bestuur van het LUMC hebben de aanbevelingen uit de verkenning overgenomen en een volgende stap gezet voor de nieuwe inrichting van de organisatie van Luris. Hiervoor is kwartiermaker Hubertus Irth, wetenschappelijk directeur van het Leiden Academic Centre for Drug Research, aangesteld die dit samen met programmamanager Hester Bergsma op zich zal nemen. Hij zal de komende maanden in samenspraak met medewerkers van Luris een voorstel voor een nieuwe inrichting doen, binnen de contouren van de verkenning. 

De uitwerking hiervan door Hubertus Irth wordt dit najaar verwacht. Voor het LUMC en de universiteit is een gezamenlijk transitieteam ingericht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.