Universiteit Leiden

nl en

Compensatie voor onderzoekers met coronaproblemen

Het onderzoek van veel tijdelijke onderzoekers en promovendi liep door de corona-epidemie vertraging op. Uit de CAO-ruimte is ter compensatie geld aan faculteiten en onderzoeksinstituten uitgekeerd.

Vanuit CAO-ruimte is er voor 2020 1,1 mln euro (0.45% van de loonsom) beschikbaar voor het verlengen van tijdelijke contracten van promovendi en postdocs die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt. Alleen de schrijnende gevallen komen in aanmerking. Buiten- en beurspromovendi zijn uitgesloten.

Voorwaarden voor verlenging

De wereldwijde lockdowns hebben onder Leidse promovendi en postdocs tot vertraging en andere problemen in het onderzoek geleid. Een brede werkgroep (faculteiten, HRM, financiën, bestuurlijke ondersteuning) heeft op verzoek van het college van bestuur voorwaarden opgesteld om te bepalen wie voor verlenging in aanmerking komt.

Onoverkomelijke problemen
Er is compensatie gegeven voor onderzoekers die in het derde of laatste jaar van hun onderzoek met onoverkomelijke corona-gerelateerde problemen en niet meer in te lopen vertraging kampten. Compensatie bestaat uit een extra of verlengde aanstelling van maximaal drie maanden. 

Meer dan honderd meldingen

De faculteiten droegen meer dan honderd wetenschappers aan die voor compensatie in aanmerking kwamen. Verreweg de grootste groep bestond uit promovendi. De faculteiten wezen ook op schrijnende gevallen die buiten de compensatieregeling vielen. Die betroffen bijvoorbeeld buitenlandse collega’s die na afronding van hun onderzoek vastzaten in Leiden en onderzoekers met een vast dienstverband die vertragingen opliepen in extern gefinancierde projecten. De oproep aan de faculteiten was om te zoeken naar andere oplossingen en deze onderzoekers goed te blijven monitoren en ondersteunen. De toekenningen zijn in september naar de faculteiten overgemaakt.

Grote verschillen
Er zijn grote verschillen tussen de faculteiten. Er is onderzoek dat met aanpassingen online voortgezet kon worden en onderzoek waarbij dat niet kon. Er kwamen relatief veel aanvragen van instituten waar veel veld- en/of laboratoriumwerk wordt verricht, met name door de afhankelijkheid van apparatuur, laboratoria en respondenten.

Hoe met eventuele toekomstige gevallen wordt omgegaan, wordt nog bekeken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.