Universiteit Leiden

nl en

Tips voor gezond (thuis)werken gebundeld in een dossier

Hoe blijf je gezond en gelukkig tijdens het (thuis)werken? De Universiteit Leiden heeft alle handige tips en trucs voor een gezonde leefstijl nu gebundeld in een online dossier. Projectleider Mieke Cabout vertelt wat je in het dossier kunt vinden.

Vanwaar dit initiatief?

‘De Universiteit Leiden en het LUMC zijn sinds 2018 aangesloten bij het netwerk Healthy Universities. Sindsdien organiseren we meer en meer activiteiten om een gezonde levensstijl te promoten onder onze studenten en medewerkers. Dit dossier Healthy University moet al die activiteiten zichtbaarder en vindbaarder maken, want we streven naar structurele verandering in plaats van losse flodders.’

Wat heeft u voor ogen met het dossier Healthy University?

‘We hopen medewerkers en studenten in beweging te krijgen. Dat bedoelen we letterlijk, maar ook figuurlijk: we willen de organisatie sturen in een gezondere richting. Dat vereist dus een gedragsverandering van medewerkers en studenten, maar ook een cultuurverandering van bestuurders en managers. Je kunt in veel gevallen een gezondere keuze maken en aanbieden, maar daar hebben we iedereen bij nodig.’

Welke invloed heeft corona gehad op de vorming van dit dossier?

‘Corona maakt dit onderwerp alleen maar belangrijker. Je kunt een gezonde levensstijl op het werk niet langer los zien van een gezonde levensstijl in de thuissituatie, want je huis is in veel gevallen je kantoor. Dus je moet veel verder denken dat het traditionele kantoorfruit of de hoogte van je bureaustoel. Er komen heel andere vragen aan de orde. Hoe kun je werk en privé gescheiden houden als beide zich afspelen in dezelfde setting? Hoe stimuleer je ‘achter de voordeur’ dat mensen voldoende beweging krijgen? En hoe help je mensen met loopbaankeuzes?’

Hoe nemen jullie de wensen van medewerkers en studenten mee in dit dossier?

‘We hebben sinds kort een enthousiaste klankbordgroep van medewerkers en studenten die meedenkt over nieuwe ideeën om een gezonde leefstijl te promoten. Dat is ontzettend belangrijk, want zij weten het best wat er leeft op de werkvloer en onder medestudenten. Zo proberen we de workshops, cursussen en tips niet van bovenaf op te leggen, maar van onderop op te halen. En de deelnemers aan de klankbordgroep – onder wie enkele hoogleraren – zijn tegelijkertijd een soort ambassadeurs geworden die het belang van een gezonde levensstijl graag promoten.’

Healthy University Week

De Universiteit Leiden organiseert van 26 tot 30 oktober de Healthy University Week, een week vol met activiteiten voor een gezondere levensstijl. Vanwege de coronacrisis zal de week dit jaar deels fysiek en deels online plaatsvinden. Meer informatie en de eerste activiteiten vind je binnenkort in het dossier Healthy University.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.