Universiteit Leiden

nl en

Korte lijnen in het beleidsadvies

Sinds kort zijn alle beleidsadviseurs van Geesteswetenschappen verenigd in één afdeling: Beleids- en bestuursondersteuning. Wat is de bedoeling van deze bundeling? En wat zijn de gevolgen? We vroegen het aan vier medewerkers van de nieuwe afdeling.

Op het eerste gezicht is de bundeling verrassend. ‘Een jaar of zes geleden werden de beleidsadviseurs voor het onderwijs juist ondergebracht bij Studentenzaken om zo dichter bij de praktijk te komen’, zegt bestuurssecretaris Johan Verweij. Hij is het hoofd van de nieuwe afdeling Beleids- en bestuursondersteuning (BBO), waarbinnen het team Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg (O&K) onder leiding staat van Tim Lamers.

Maar voor het samengaan waren goede redenen, zo legt Sanne Arens van O&K uit: ‘De universiteit wil dat onderwijs en onderzoek met elkaar verweven zijn. Dan is het logisch om de beleidsondersteuning daarop af te stemmen. Daarnaast wilde men O&K dichter bij het Faculteitsbestuur hebben.’ Nu zitten alle adviseurs op één gang, samen met het Faculteitsbestuur. Tenminste, als alles weer normaal is. ‘We zijn nog nooit als afdeling bijeengekomen’, zegt Johan. ‘Dat is wel jammer, maar het komt hopelijk komend voorjaar.’

Onderzoeksadviseur Iris Rahusen ziet ernaar uit: ‘Het helpt heel erg als je gewoon even bij elkaar naar binnen kunt lopen.’ Tim vult aan: ‘Of een bestuurder kunt aanspreken bij de koffieautomaat.’

Tekenen van synergie

Desondanks worden de eerste tekenen van synergie al zichtbaar. Het beste voorbeeld is het Facultair Strategisch Plan waar Tim en Iris nu samen aan werken. ‘We moeten echt integraal gaan kijken naar de faculteit’, zegt Tim. ‘Onderwijs en onderzoek moeten verweven aan bod komen.’

Johan verklaart: ‘Als we niet waren samengevoegd had ik de coördinatie van dat plan nooit bij Tim en Iris belegd. Niet omdat ik dat per se niet wilde, maar doordat het een natuurlijke neiging is om dingen binnen je eigen afdeling te doen.’

Zo wordt er nu op meer fronten samengewerkt, bijvoorbeeld binnen de commissie Ethiek en op het gebied van maatschappelijke impact. Soms wordt een taak zelfs overgedragen: zo ging de ondersteuning van de commissie Wetenschapsbeoefening van Iris naar Job Weststrate, die lid is van het team O&K. Iris verklaart: ‘Mijn inhoudelijk vakgebied is promovendibeleid; dat draag ik niet over. Maar Job weet net als ik hoe het is om onderzoek te doen én hoe het is om beleid te ontwikkelen. Dus deze overdracht kon prima.’

Geen tegenstelling

Wat betekent dit alles nu voor de opleidingen? Zijn de beleidsadviseurs nog wel beschikbaar om bijvoorbeeld het opleidingsvoorzittersoverleg te ondersteunen? ‘Daar hoeft men niet voor te vrezen’, zegt Tim. ‘Willen we het Faculteitsbestuur goed kunnen adviseren, dan moeten we ook goed weten wat er in opleidingen speelt. Er is geen tegenstelling.’

Ook volgens Johan is de taakstelling niet wezenlijk veranderd. ‘Kijk naar de onderwijsadviseur, Annebeth Simonsz: die zit van alle O&K’ers het dichtst op de opleidingen. Toen de oude onderwijsadviseur vertrok, is er besloten dat er een nieuwe onderwijsadviseur moest komen. Kortom: de winkel blijft open.

De afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) ondersteunt het Faculteitsbestuur zowel beleids- als procesmatig. De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van verschillende facultaire overleggen en adviescommissies. Binnen de afdeling BBO is er een speciaal team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg dat zich bezig houdt met het formuleren en uitvoeren van het facultaire onderwijsbeleid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.