Universiteit Leiden

nl en

Lancering EUniWell: uitnodiging tot participatie

Op 17 november vond de officiële lancering plaats van EUniWell, de ‘Europese Universiteit voor Welzijn’. EUniWell biedt studenten, onderzoekers en docenten nieuwe, internationale mogelijkheden voor samenwerking en ontwikkeling. De Universiteit Leiden werkt in deze alliantie met zes andere universiteiten samen op het gebied van welzijnsvraagstukken.

Voorafgaand aan het internationale Launch Event vond een Leidse kick-off plaats. Hierin deelden collega’s en studenten van Universiteit Leiden hun ervaringen en plannen met EUniWell met als doel de Leidse universitaire gemeenschap te inspireren om ook actief deel te nemen. Hester Bijl en Oscar Kocken leidden het gesprek. Dankzij de verschillende invalshoeken kwam EUniWell tot leven en gaf het een goed beeld van wat de alliantie mogelijk maakt voor studenten, onderzoekers, docenten en stafmedewerkers.

Bekijk het panelgesprek

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Een belangrijk kenmerk van EUniWell is de grote betrokkenheid van studenten, benadrukte Hester Bijl. Vanaf het begin denken zij mee over het onderzoek, onderwijs en uitwisselingsmogelijkheden. Fenna van Haeften, namens Universiteit Leiden lid van de student board, roept medestudenten dan ook op om zich te verdiepen in de mogelijkheden die EUniWell biedt om op laagdrempelige wijze te ervaring op te doen in een internationale gemeenschap. ‘Het is interessant om te leren over andere universiteiten en culturen. Je ziet grote verschillen. Opvallend is bijvoorbeeld dat Universiteit Leiden veel minder hiërarchisch is dan een aantal andere universiteiten. Voor studenten hier is het makkelijk om op docenten of professoren af te stappen, bij een aantal andere participerende universiteiten is dat (nog) ondenkbaar. Het is een van de onderwerpen waarover we met elkaar in gesprek zijn: hoe kunnen deze inzichten bijdragen aan de vernieuwing van onderwijs?’

Internationale lancering

Aansluitend op het Leidse event vond ook de internationale lancering plaats. De lanceringsdag werd 's ochtends ingeluid met een welkomstvideo van de zeven rectoren van de partneruniversiteiten van EUniWell, gevolgd door een live paneldiscussie met de vicerectoren van het bestuur van EUniWell, die enkele kernelementen van de alliantie en haar werkprogramma introduceerden.

Ook lanceerde EUniWell haar tweede Seed-Funding Call gericht op onderzoekers, docenten, studenten en medewerkers van het consortium, die worden uitgenodigd om tot 29 januari 2021 voorstellen voor samenwerkingsprojecten in te dienen. In de namiddag was er een live paneldiscussie over ‘Well-Being from an Academic Perspective’, voorgezeten door Professor Giorgia Giovannetti (Università degli Studi di Firenze), met vier deskundigen, Dr. Daniel Alvunger (Linnéuniversitetetet), Professor Ghozlane Fleury (Université de Nantes), Professor Bea Pászthy (Semmelweis Egyetem) en Dr. Daniel Wheatley (University of Birmingham), als gespreksdeelnemers. Het programma werd afgesloten met zeven pitchpresentaties waarin jonge onderzoekers van alle zeven partneruniversiteiten hun onderzoeksgebied in relatie tot welzijn presenteerden. Ook Loes Janssen en Marie-Louise Kullberg van Universiteit Leiden verzorgden een pitch. Twee Open Meeting Rooms maakten het mogelijk om elkaar online te ontmoeten en ideeën uit te wisselen over onderzoek naar welzijn.

Alle bijdragen en meer achtergrondinformatie vind je terug op de website van EUniWell.

Welkomstvideo EUniWell

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Over EUniWell

EUniWell, the European University of Well-being, is een verbintenis tussen zeven universiteiten: naast Leiden ook de universiteiten van Birmingham, Keulen, Florence, Linneaus, Nantes en Semmelweis. De alliantie biedt studenten, onderzoekers en docenten nieuwe, internationale mogelijkheden voor samenwerking en ontwikkeling.

De zeven universiteiten willen laten zien dat diversiteit en het werken over de nationale grenzen heen de beste weg is om de uitdagingen op het gebied van het welzijn binnen de universiteit, in de samenleving en wereldwijd aan te pakken. EUniWell stimuleert hiervoor baanbrekend onderzoek en innovatie in onderwijs en opleiding. De alliantie richt zich op vier interdisciplinaire onderzoeksgebieden die zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: gezondheid, individueel en sociaal welzijn, leefomgeving en klimaat en lerarenopleidingen en docentenprofessionalisering.

Wil jij participeren in EUniWell? Neem dan contact op via de website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.