Universiteit Leiden

nl en

Randstad en Humanities Career Service helpen studenten aan (bij)baan door nieuwe samenwerking

De faculteit Geesteswetenschappen gaat een samenwerking aan met Randstad. Met de samenwerking heeft de faculteit een logische aanvulling op de eigen Career Service in huis gehaald. Randstad deelt haar expertise over de arbeidsmarkt met zowel docenten als studenten en bemiddelt studenten naar een passende (bij)baan. De samenwerking met Randstad geeft invulling aan een van de speerpunten van de Leidse onderwijsvisie: oriëntatie op de arbeidsmarkt. Op vrijdag 13 november is het contract getekend. Op woensdag 11 november werd tijdens de Humanities Career Week het eerste gezamenlijke webinar voor studenten al georganiseerd.

Expertise van Randstad over de arbeidsmarkt aanvullend op de Career Service

Uit ons arbeidsmarktonderzoek (2020) onder alumni blijkt dat, naast het academische diploma en (internationale) stages tijdens de master, een relevante bijbaan het meest bijdraagt aan de loopbaan. Studenten kunnen nu al bij de Career Service terecht voor workshops, webinars en begeleiding bij het zoeken naar een stage en een baan. Suzy Sirks, portefeuillehouder bedrijfsvoering van de faculteit Geesteswetenschappen: ‘De Career Service biedt veel diensten die studenten voorbereiden op de stap naar de arbeidsmarkt. Randstad zet haar expertise in om die stap daadwerkelijk te maken’.

Dominique Hermans, CEO Randstad, vult aan: ‘Geesteswetenschappers hebben bijzonder waardevolle competenties voor werkgevers. Toch herkennen zij dat zelf en werkgevers niet altijd direct. Daardoor hebben de studenten soms een minder duidelijk beroepsprofiel voor ogen. Daar ligt nu net onze expertise, wij zetten de student centraal en gaan het gesprek aan met de werkgevers om dit persoonlijk onder de aandacht te brengen. Naast het inzichtelijk maken van hun kansen met onder andere data-analyses helpen we ze door hun talenten en competenties te vertalen naar een duidelijk profiel. Ook faciliteren we de studenten optimaal met een leuke en relevante bijbaan waarmee ze waardevolle competenties en vaardigheden ontwikkelen voor hun latere loopbaan. Ons gezamenlijke doel met de faculteit is dat deze studenten nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt komen. Ook bij de volgende stappen in hun loopbaan staan wij voor hen klaar.’

Hulp bij relevante (bij)baan voor studenten

Het vinden van een relevante (bij)baan is voor veel studenten een persoonlijke zoektocht. ‘Nu de arbeidsmarkt als gevolg van corona minder flexibel is, kunnen de studenten de expertise van Randstad extra goed gebruiken’, aldus vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs Mirjam de Baar. Zij onderstreept het belang van de samenwerking. Op woensdagochtend is Manouk Agterberg van Randstad beschikbaar voor afspraken met studenten Geesteswetenschappen. Daarnaast zal ze webinars geven over het zoeken naar een relevante bijbaan en een baan na het afstuderen. Studenten kunnen via de Career Service een afspraak met haar maken.

Eerste webinar in samenwerking met Randstad al druk bezocht

Op woensdag 11 november namen al ruim 60 studenten Geesteswetenschappen deel aan het eerste webinar over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in tijden van corona en hun kansen. Ook kwam aan bod hoe studenten hun transferable skills goed voor het voetlicht kunnen brengen en hoe Randstad kan helpen bij het vinden van een relevante bijbaan. De deelnemende studenten vonden het Engelstalige webinar zinnig en nuttig. Soortgelijke webinars (zowel in het Engels als Nederlands)zullen in de toekomst regelmatig worden verzorgd door Randstad. Kijk op de website van Career Service voor de data en hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Onderwijsvernieuwing en aansluiting op de arbeidsmarkt

Randstad deelt haar expertise over de arbeidsmarkt niet alleen met studenten maar nadrukkelijk ook met docenten van de faculteit Geesteswetenschappen. Veel opleidingen hebben de afgelopen jaren al verschillende vernieuwingen doorgevoerd in het kader van arbeidsmarktvoorbereiding. Denk aan vakken met meer aandacht voor samenwerken, digitale (onderzoeks)vaardigheden en gastcolleges van alumni. De docenten spelen daarbij natuurlijk een grote rol. Mirjam de Baar: ‘Randstad geeft docenten meer inzicht in de arbeidsmarkt. Deze samenwerking met Randstad draagt daarmee bij aan onze ambitie om het onderwijs te vernieuwen en de aansluiting van onze Geesteswetenschappers op de arbeidsmarkt te ondersteunen.’

Het eerste webinar van Randstad voor docenten staat gepland voor het eerste kwartaal in het nieuwe jaar. Docenten zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Het samenwerkingscontract is ondertekend door Suzy Sirks, portefeuillehouder bedrijfsvoering faculteit Geesteswetenschappen en Dominique Hermans, CEO Randstad. Bij het feestelijke moment waren aanwezig (op de foto van linksbovenin naar rechtsonderin): Barbera Sumer (stage coördinator Career Service Geesteswetenschappen), Mirjam de Baar (vice-decaan Geesteswetenschappen), Manouk Agterberg (consulent Randstad), Suzanne von der Dunk (Directeur Onderwijs), Malek Schuit (Regiodirecteur West bij Randstad), Dominique Hermans (CEO Randstad), Suzy Sirks (Portefeuillehouder bedrijfsvoering faculteit Geesteswetenschappen), Loes Nordlohne (loopbaanadviseur Career Service Geesteswetenschappen), Sanne Arens (Projectmanager Arbeidsmarktvoorbereiding).
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.