Universiteit Leiden

nl en

Online proctoring: de FSW context

Online proctoring houdt in dat er tijdens het maken van een toets in Remindo óók een ander programma, Proctorio, actief is waarmee digitaal toezicht wordt gehouden. Het wordt op beperkte schaal ingezet bij tentamens binnen de FSW. De inzet van proctoring is één van de bouwstenen van waarborging van toetskwaliteit en het voorkomen van fraude.

Hoe wordt Proctorio ingezet?

  • Bij het gebruik van online proctoring zijn verschillende instellingen mogelijk. In de FSW worden bij alle tentamens die online proctoring inzetten de minst privacy-invasieve instellingen gebruikt, bijvoorbeeld door het niet inzetten van de deskscan en roomscan.
  • Het opgenomen beeld- en geluidmateriaal wordt alleen achteraf en 'on campus' bekeken door enkele aangewezen surveillanten. Het materiaal is alleen beschikbaar voor surveillanten en leden van de examencommissie (en niet voor Proctorio of andere derden), en het materiaal wordt altijd enkele weken na het tentamen verwijderd.
  • Proctorio neemt geen besluiten over onregelmatigheden of fraude maar markeert fragmenten uit de opnamen die de aandacht vragen van het team van FSW proctoring surveillanten. Dit team voert vervolgens een handmatige controle en weloverwogen analyse uit (intervisie; ‘vier ogen principe’; in een aparte ruimte in het Pieter de la Courtgebouw) en informeert de examencommissie. De examencommissie is uiteindelijk verantwoordelijk en bevoegd voor besluiten over onreglementair gedrag/fraude.
  • Studenten wordt een oefen proctoring tentamen geboden. Dat kan tenminste vanaf 10 dagen voor het tentamen. De oefensessie is een uitstekende manier voor studenten om bekend te raken met Proctorio en om eventuele zorgen en stress te verminderen tijdens het echte tentamen. Bij de oefensessie wordt gecontroleerd of de internetverbinding, webcam, microfoon, capaciteit van het intern geheugen en schermopname naar behoren werken.
  • Voor en tijdens het tentamen is de Digitaal Toetsen Helpdesk bereikbaar voor studenten en docenten met vragen.

Waarom gebruikt de FSW Proctorio?

Het Faculteitsbestuur  en de opleidingsbesturen FSW zien het als hun plicht om fraude zoveel mogelijk te beperken. Het is voor hardstuderende studenten ontzettend vervelend als zij van medestudenten vernemen dat er wordt gefraudeerd bij tentamens. Ook is het belangrijk, vanuit maatschappelijk oogpunt,  dat we alleen diploma’s uitreiken aan studenten die hun toetsen daadwerkelijk zelf behaald hebben.

Ook de Wet op het Hoger Onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de Onderwijs- en examenregelingen verplichten de universiteit om de identiteit van studenten te verifiëren en fraude zoveel mogelijk te beperken. 

Met online proctoring kunnen meer reguliere Multiple Choice-tentamens worden ingezet, waardoor wordt voorkomen dat er nog meer werkdruk ontstaat bij docenten. En de verspreiding van tentamenvragen wordt tegengaan, wat de hoge werkdruk in de toekomst (voor het opstellen van nieuwe tentamenvragen) vermindert.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.