Universiteit Leiden

nl en

Positieve voortgang Humanities Campus achter de schermen

Sinds de start van de ontwikkeling van de Humanities Campus in 2014 zijn er al grote stappen gezet in de ontwikkeling van de Humanities Campus. Het P.J. Vethgebouw en het Arsenaal zijn gerenoveerd en in gebruik genomen.

Ook is Cluster Zuid leeggeruimd en bijna klaar voor de renovatie die begin 2021 start. Veel collega’s zijn verhuisd, naar een nieuwe of een andere werkplek. We kijken uit naar het moment dat we daadwerkelijk op de nieuwe werkplek terecht kunnen. En hoe staat het verder met de ontwikkeling van de Humanities Campus? We zijn verheugd dat we kunnen melden dat er een drietal positieve stappen zijn gezet.

Overeenstemming Doelencomplex

We hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de toekomst van het Doelencomplex. Op de plaats van het Doelencomplex, het Lipsius- en Reuvensgebouw staat de nieuwbouw van een centraal onderwijsgebouw, een nieuw Plexusgebouw en een centrale openbare ruimte als onderdeel van het Singelpark gepland. Een overeenkomst hierover met alle financiële afspraken wordt binnenkort ondertekend. De Sleutels maakt wel het voorbehoud van een positieve draagvlakmeting onder de bewoners.

Aanbod compensatiewoningen en Sociaal plan

Als goede buur zijn we zeer begaan met de bewoners en betrokken bij het proces rondom de compensatiewoningen. Zorgvuldigheid is daarbij van groot belang. We zijn erg blij dat het compensatie-woningaanbod voor de bewoners van het Doelencomplex inmiddels compleet is. Er ligt voor vier locaties, waaronder drie binnen de singels en één daarbuiten, een plan voor woningbouw.

Tenslotte heeft de Sleutels in overleg met de Bewonerscommissie en de huurdersbelangenvereniging een Sociaal Plan afgerond. Een onafhankelijke externe deskundige toetst het Sociaal Plan en het woningaanbod op redelijkheid en billijkheid.

Samen verder

Samen met de gemeente en de Sleutels werken we gestaag verder aan de realisatie. In het nieuwe jaar wordt het ontwerpbestemmingsplan Humanities Campus bij de gemeente in procedure gebracht. Na de toetsing van de externe adviseur, vraagt de Sleutels de Bewonerscommissie formeel om advies op het Sociaal Plan en het woningaanbod. Zodra dat vanwege corona weer mogelijk is, wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd zodat de bewoners goed geïnformeerd kunnen worden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Humanities Campus? Kijk op de Humanities campus website of stuur een e-mail naar info@humanitiescampus.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.