Universiteit Leiden

nl en

Afscheid Carel Stolker: draag bij aan het Leiden Empowerment Fonds

Op 8 februari neemt Carel Stolker afscheid als rector magnificus van de Universiteit Leiden. Als afscheidscadeau richt hij een fonds op voor eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers. Draagt u ook bij?

Eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers, al dan niet met een migratieachtergrond, lopen tijdens hun studie en onderzoek tegen allerlei barrières aan. Zo ervaren zij beduidend minder toegang tot netwerken binnen en buiten de universiteit en bemoeilijkt een gebrek aan financiële middelen vaak hun studie of onderzoek. 

Over het LEF

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Om deze groep te ondersteunen, is voor het afscheid van Stolker een speciaal fonds in het leven geroepen: het Leiden Empowerment Fonds (LEF). Met financiële steun uit het LEF kunnen de ambities van talentvolle eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers mogelijk worden maken. Deze bijdrage kan worden aangewend voor een buddysysteem en subsidies voor buitenlandse studie- of onderzoeksverblijven.

‘Ik heb zelf op school en universiteit veel steun gehad van mijn ouders en van de omgeving waarin ik opgroeide,' zegt Stolker. 'Mijn moeder kwam uit het bedrijfsleven, en mijn vader was de eerste student die in Leiden afstudeerde in de psychologie (1952). Ik heb dus enorm veel geluk en hulp gehad.'

Draag bij aan het LEF

Wilt u rector Carel Stolker ook een afscheidscadeau geven? Maak dan een bijdrage over aan het nieuwe Leiden Empowerment Fonds (LEF). Alvast hartelijk bedankt!

Stolker vervolgt: 'Als docent, decaan en als rector/voorzitter heb ik altijd met bewondering gekeken naar leerlingen en studenten die het echt op eigen kracht moesten doen, die hun eigen pad moesten vinden naar de universiteit. Juist die studenten, vaak eerstegeneratiestudenten, wil ik met het nieuwe Leiden Empowerment Fonds (LEF) graag een duwtje in de rug geven.'

Het LEF wordt ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds (LUF).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.