Universiteit Leiden

nl en

'De beste juristen komen uit Leiden'

Alumnus Jan Versteegh vertelt onder andere over hoe de samenwerking tussen advocatenkantoor TeekensKarstens en Leiden Law School destijds tot stand is gekomen in ons maandelijkse flitsinterview.

TeekensKarstens advocaten notarissen (TK) is al partner van onze Faculteit vanaf 2006. Afgelopen jaar is er een nieuwe invulling gegeven aan het partnerschap. Samen hebben we een nieuw vak ontwikkeld; Innovatie in het advocatenkantoor’ voor onze Honour studenten. De eerste lichting heeft het vak bijna afgerond. Een mooi moment om de managing partner van TK advocatuur aan onze flitsinterview te onderwerpen.

Wanneer heb je gestudeerd aan onze Faculteit, welke richting en waarom Leiden?

Ik ben in 1984 aan jullie Faculteit Civiel Recht gaan studeren en in 1989 daarin afgestudeerd. Ik heb ooit gelezen dat 85% zijn of haar keuze voor de studentenstad baseert op de nabijheid van je woonplaats. Leiden was heel dichtbij. Bovendien hadden zowel mijn vader (Theologie) als moeder (Rechten) én broer (Geschiedenis) allemaal, al dan niet een tijdje, gestudeerd in Leiden. En, waar anders ga je Rechten studeren?!

Zijn er aspecten van je studie destijds die je nog steeds toepast in je huidige werk? 

Lastige vraag. Uiteraard inhoudelijk zijn er zaken die ik heb toegepast. Qua houding of denk of zienswijze zijn er absoluut mensen of zaken die in mijn hoofd gegrift staan. Professor Rood bijvoorbeeld kon hele priemende vragen stellen. Wanneer dit weer gebeurde, keek iedereen in de collegezaal naar beneden, opdat de professor niet zou denken dat hij of zij graag wilde antwoorden. Dan bulderde professor Rood altijd: “Come on, you are grown up now!”. Dat herken ik soms wel in mijn omgeving. Professor Hans Nieuwenhuis van Privatisme heeft me geleerd dat je zaken op een andere, in zijn geval meer filosofische, manier kunt benaderen en altijd in de grotere context moet kunnen plaatsen. En met veel humor! Tot slot word je in Leiden gedrild om inconsistenties uit redeneringen te halen. Dat neem je soms mee naar huis en dat wordt daar niet altijd gewaardeerd.  

Heeft die binding die je hebt met onze faculteit ook het extra zetje gegeven richting het partnerschap en zo ja, hoe? Welke meerwaarde heeft deze samenwerking voor jullie?

De initiële samenwerking met de universiteit is destijds in 2006 geïnspireerd door de campagne die wij toen voerden met de slogan ‘de beste juristen komen uit Leiden’. Al in 2006 definieerden wij voor TK als missie marktleiderschap in de regio.  Dat kan alleen als we als TK de continuïteit van de kwaliteit van onze mensen waarborgen. Dit doen we oa door goede aanwas van studenten te krijgen én door onze mensen de kans te bieden zich breed te ontwikkelen door cursussen en opleidingen te volgen bij onze partner. Ik vind het heel belangrijk dat je je blijft ontwikkelen, juist ook in de breedte.

“De student van nu moet niet alleen veel verstand hebben van digitalisering in het juridisch werkveld, maar ook begrijpen wat de impact daarvan is op mens en organisatie.” Citaat uit het vakblad Mr van november. In hoeverre draagt dit nieuwe vak dat we samen hebben ontwikkeld aan bij? Merken jullie in het werkveld dat er meer vraag is naar een ander soort jurist? 

Het nieuwe vak draagt daar zeker aan bij. De studenten onderzoeken in opdracht van TK of en hoe innovatief TK is en werkt en zien daardoor het belang hiervan. Ze begrijpen hierdoor ook dat het heel erg een cultuur ding is. Gelukkig weet ik, en dat heeft het onderzoek van de studenten gelukkig bevestigd , dat innovatie in het DNA van de TK medewerkers zit. Dat is maar goed ook. We zullen in onze branche ook een vernieuwings slag moeten maken. Databeheer is een groot goed tegenwoordig. Waar we voorheen vooral kennis verkochten aan onze cliënten, is nu de focus op de toepassing van deze kennis. Door technologische ontwikkelingen is kennis immers toegankelijk geworden voor iedereen.  

Wat zou jouw advies zijn aan onze Faculteit om te veranderen of aan te passen in ons onderwijs? Hoe kunnen/willen jullie daar aan bijdragen? 

Heel praktisch gezien heb ik ontwikkeling van soft skills gemist tijdens mijn studietijd. Eén van de belangrijkste competenties van een jurist is kunnen luisteren. Of eigenlijk: heel goed luisteren en pas daarna de juiste vragen stellen en dan dan heel goed luisteren naar  hetgeen dat juist niet gezegd wordt. Ik heb een mooi voorbeeld van een oude zaak. Een  echtpaar was gedagvaard door de vriendin van hun recent overleden zoon over de tekst op het in te richten graf. Die vriendin zou daarop niet vermeld worden. Het was een familiegraf. . Ze had weliswaar al jaren een relatie met de zoon gehad maar die was niet juridisch ingericht...De zaak was juridisch eenvoudig en makkelijk te winnen voor het echtpaar. In plaats van in rechte te verschijnen besprak ik met het echtpaarde vraag of het stel iets zou kunnen bedenken waardoor de vriendin toch het gevoel kreeg ‘er bij te horen’. Zo kwamen ze op een stenen boek naast het grafschrift, de zoon en vriendin hielden beiden veel van lezen, en op het boek kon de vriendin vermeld worden. Case closed. 

Jan Versteegh helemaal rechts, de Raad van Advies

Over goede vragen stellen gesproken. Vraag jezelf eens af hoe de Hoge Raad er over 25 jaar uitziet: zal het een mix zijn van juristen en analisten of alleen nog maar analisten? Kortom, zorg ervoor dat je als Leids onderwijsinstituut op dat soort vragen  een passend antwoord hebt.. Nu denk ik wel dat de Leidse Rechtenfaculteit eigenlijk al heel veel aanbiedt op dit vlak. Er is een legio aan legaltech vakken, legaltech challenge, AI programma’s, ons nieuwe Honours vak over innovatie, etc etc.  Jammer is dat Leiden dit onvoldoende communiceert en dat er onvoldoende regie op zit. Vul dat goed in en we zijn al een eind op de goede weg. 

Tot slot, hoe wij als TK willen bijdragen? Het is zaak dat we als TK steeds de verbinding blijven zoeken met de universiteit. Niet alleen op het gebied van werkgeverschap, maar juist om de praktijk en de studie steeds naast elkaar te blijven leggen. Door dat te doen en met een open vizier naar de toekomst te kijken, kom je vanzelf tot gezamenlijke initiatieven die niet persé bij de studie of de uitoefening van het vak horen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.