Universiteit Leiden

nl en

Groot Europees onderzoek naar microplastics in landbouwgrond: subsidie voor Thijs Bosker

Thijs Bosker, Universitair hoofddocent Milieuwetenschappen bij Leiden University College (LUC) en het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML), heeft samen met 19 andere partijen een subsidie van in totaal 7 miljoen euro ontvangen voor het project PAPILLIONS. Hoofdaanvrager is het NIVA, het Noorse RIVM. Bosker krijgt voor het Leidse deel van het onderzoek 350.000 euro.

Hij hoorde dit nieuws eind vorig jaar: ‘Het was een geweldig einde  van een heel raar jaar’, zegt hij lachend. Een korte introductie over het project PAPILLONS: Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and LONg-term Sustainability in vijf vragen én antwoorden.

'Microplastics vinden we overal. In de zee, in rivieren, in de lucht, maar er is nog maar weinig bekend over microplastics in bodems, terwijl we toch hier het merendeel van ons voedsel op verbouwen.'

Wat houdt het project in?

Bosker: ‘Onderzoek tot nu toe heeft hoeveelheden microplastic in bodems aangetroffen. Dit kan afgebroken landbouwplastic zijn, of in het buitenland kan het afkomstig zijn uit rioolslib, maar of die microplastic ook daadwerkelijk schadelijk zijn in de bodem is nog onduidelijk. Wat is nou de impact van microplastics of bodemdieren? En kan het worden opgenomen door planten? Dat zijn twee belangrijke vragen die we proberen te beantwoorden in dit onderzoek.
 

Wat is het hoofddoel van dit omvangrijke onderzoek?

‘De focus in dit project ligt op landbouwgronden. Met het team proberen we meer inzicht te krijgen over wat er nu gebeurd met microplastics in bodems, en of dit schadelijke effecten kan hebben op de bodem, maar ook de landbouwproductie. Aangezien het merendeel van ons voedsel in de volle grond wordt verbouwd is het van groot belang dat we een gezonde bodem hebben.’

Wat houdt jouw deel van het onderzoek in?

‘Het onderzoek is opgedeeld in verschillende werkpakketten. Wij in Leiden kijken vooral naar de impact van microplastic op planten. Wat is de impact van microplastics op de groei van planten, bijvoorbeeld door te kijken of zaden nog wel goed kunnen kiemen, en of de wortelgroei nog wel normaal is. Daarnaast kijken we ook of er fysiologische schade is: Produceren ze nog wel chlorofyl? Zien we dat er enzymen of eiwitten worden geproduceerd die een indicatie geven dat de planten stress ondervinden. We beginnen in het lab met acht gewassen. Van een beperkt aantal gewassen kijken we daarna in het mini-ecosysteem naar de gevolgen. Dat er in het lab dingen gebeuren, wil nog niet zeggen dat het in werkelijkheid ook zo is. We gaan het steeds milieurelevanter maken om de werkelijkheid eer aan te doen.’

Hoe gaat het onderzoek plaatsvinden?

‘Het gaat in drie fasen, eerst in het lab. We doen het stap voor stap. Na het lab gaan we mini-ecosystemen nabootsen om het complexer te maken. Dat is nog steeds niet zoals de werkelijkheid maar je zit er wel dicht tegen aan. Je hebt een echte bodem, dieren, planten, allemaal heel gecontroleerd. Bij het ene ecosyteem voegen we een plastic toe, bij de andere niet. De derde stap is het veldwerk. Dan gaan we op diverse plekken in heel Europa op een veilige manier microplastics aan de bodem toevoegen.’

Wat doet het met jou persoonlijk dat je hiermee aan de slag kan gaan?

‘Het is een leuke uitdaging om samen met een grote groep experts uit heel Europa samen te werken aan zo’n groot vraagstuk. Ik heb er zin in!’

Het Leiden University College in Den Haag biedt een breed, flexibel en interdisciplinair residentieel studieprogramma aan op het gebied van Liberal Arts and Sciences met een focus op 'Global Challenges'; de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. In deze bacheloropleiding specialiseer je je in gebieden zoals wereldpolitiek, economie, bestuur, internationale rechtspraak, menselijke & culturele interactie, volksgezondheid en milieuwetenschappen.

Tekst: Margriet van der Zee. Fotografie: Edinburgh Greens (header).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.