Universiteit Leiden

nl en

Mirjam de Baar herbenoemd tot vice-decaan Faculteit Geesteswetenschappen

Sinds 2016 is Mirjam de Baar vice-decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen en portefeuillehouder onderwijs voor master- en researchmasteropleidingen. Door een herbenoeming komt daar nu nog vier jaar bij. De Baar: ‘De vice-rector en decaan vroegen me om een tweede bestuurstermijn te vervullen, hieruit spreekt vertrouwen.’

Mirjam de Baar
Mirjam de Baar

'De nauwe samenwerking is me tot nu toe heel goed bevallen'

Na een studie geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, een promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verschillende bestuurlijke functies aan diezelfde universiteit, heeft De Baar in 2016 de overstap naar de Universiteit Leiden gemaakt. Aanvankelijk moest ze wennen aan de decentrale organisatiestructuur van de universiteit: 'Toen ik tijdens een kennismakingsgesprek opmerkte dat ik niet begreep waarom Leiden geen universiteitsbrede licentie had voor roostersoftware, kreeg ik te horen: "Dat is iets wat we aan de faculteiten zelf overlaten. Welkom in Leiden!"'

Desondanks voelde De Baar zich meteen thuis aan de Faculteit Geesteswetenschappen. 'Het is een zeer brede faculteit, met prachtige opleidingen en gepassioneerde docenten en onderzoekers. Natuurlijk is het aantal opleidingen heel groot. Daarom is het fijn dat er twee vice-decanen voor onderwijs zijn. Die nauwe samenwerking is me tot nu toe heel goed bevallen.'

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

De afgelopen vier jaar heeft De Baar zich vooral ingezet voor en sterkere verwevenheid van onderwijs en onderzoek, meer aandacht voor transferable skills en een betere voorbereiding van masterstudenten op de arbeidsmarkt. 'We zijn in 2020 een internationale samenwerking gestart met de KU Leuven, de Universiteit van Helsinki en Randstad België om onze studenten bewuster te maken van het bredere belang van de vaardigheden die zij tijdens hun studie opdoen. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met Randstad Nederland om onze Humanities Career Service aan te vullen. Met het ICLON hebben we bovendien tweejarige educatieve masters opgezet.'  

Verandering kost tijd

Een mooi resultaat, maar De Baar is nog niet klaar. 'Veranderingen doorvoeren in de organisatiecultuur gaat, zo blijkt ook hier weer, langzaam en soms ook moeizaam.' Daarom wil ze graag een tweede bestuurstermijn vervullen, waarin ze samen met de opleidingen de overige ambities van de Leidse onderwijsvisie zoveel mogelijk wil realiseren. Zo wil ze ervoor zorgen dat alle (research)masteropleidingen kwalitatief goed en aantrekkelijk voor nieuwe studenten blijven. 

Ook moet een begin worden gemaakt met het nieuwe Facultair Strategisch Plan. Daaruit vloeien nieuwe ambities voort: 'Te denken valt aan de ontwikkeling van een nieuw, interdisciplinair en mogelijk interfacultair masteraanbod voor de campus Den Haag. Daarnaast willen we ons ook gaan richten op onderwijs voor mensen die al een universitaire graad hebben. Zo kunnen we nieuwe doelgroepen bereiken.' Voor zichzelf heeft De Baar ook een doel: 'Ik wil proberen meer tijd in te ruimen voor ontspanning en beweging. Dat is er zeker het laatste driekwart jaar, mede door de coronacrisis, bij ingeschoten.'

Mirjam de Baar is vice-decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen en hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.