Universiteit Leiden

nl en

Lovend visitatierapport Bestuurskunde: ‘Nu met de wind in de rug vooruit’

Een internationale visitatiecommissie heeft het onderzoeksprogramma van het Institiuut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden als uitmuntend beoordeeld. Het rapport, dat de periode 2014-2019 onder de loep nam, verscheen vorige week.

Het onderzoeksprogramma is op drie vlakken doorgelicht: kwaliteit van onderzoek, maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid. Met twee keer de hoogste score (1) voor maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid en een keer de een na hoogste score (2) zorgt deze uitkomst voor glimlachende gezichten en een trots gevoel. ‘We kunnen nu met de wind in de rug doorgaan met wat we willen’, zegt wetenschappelijk directeur Bernard Steunenberg.  

‘De visitatiecommissie ziet ons nu als wereldklasse. Dat moeten we nu ook in de komende jaren verder waarmaken. Dat we zover zijn gekomen is iets waar we ook hard aan getrokken hebben en daar ben ik heel  trots op.’

Wereldklasse

Steunenberg schetst de situatie van voor en tijdens de tijd waar het rapport over gaat: ‘We hebben binnen het instituut een dynamische periode achter de rug. Denk bijvoorbeeld aan de verzelfstandiging van ISGA een paar jaar geleden. Die hectische tijd hebben we nu achter ons gelaten. We hebben ons verder ontwikkeld en de visitatiecommissie ziet ons nu als wereldklasse. Dat moeten we nu ook in de komende jaren verder waarmaken. Dat we zover zijn gekomen is iets waar we ook hard aan getrokken hebben en daar ben ik heel  trots op.’

Vernieuwend 

Doorgaan met de visie die is ingezet. Dat wordt ook aanbevolen en genoemd in het rapport. Het gaat dan bijvoorbeeld om het koppelen van belangrijke thema’s op het terrein van de bestuurskunde met grote maatschappelijke vraagstukken. ‘Samen met andere faculteiten staan we in de startblokken om hiermee aan de slag te gaan. We hebben vier grote thema’s gekozen waarbij we de samenwerking opzoeken. De thema’s zijn Artificial Intelligence en digitalisering, sustainability (dat omvat ontwikkelingen als vergroening en energietransitie), population health management en citizenship, migration en global transformations. We zijn hiermee vernieuwend bezig en dat willen we ook verder vormgeven en volhouden natuurlijk.' 

‘We hebben onze deuren opengegooid door naar Den Haag te gaan en de samenwerking met publieke organisaties rondom ons heen actief op te zoeken. Dat heeft geleid tot allerlei vormen van uitwisseling, samenwerking en verbondenheid waarmee Bestuurskunde een bijdrage levert aan het denken over vragen binnen de publieke sector.’

Maatschappelijke impact

Ook over de keus om als instituut naar Den Haag te verhuizen, is het rapport positief. Dat uit zich in het cijfer voor maatschappelijke impact en relevantie, legt Steunenberg uit. ‘We hebben onze deuren opengegooid door naar Den Haag te gaan en de samenwerking met publieke organisaties rondom ons heen actief op te zoeken. Dat heeft geleid tot allerlei vormen van uitwisseling, samenwerking en verbondenheid waarmee Bestuurskunde een bijdrage levert aan het denken over vragen binnen de publieke sector.  Het is geweldig te lezen dat we in staat zijn geweest om dat op te pakken. Een mooi compliment vind ik dat.’   

Aan de slag met aanbevelingen 

Achterover leunen is er niet bij nu het lovende rapport binnen is. Integendeel. ‘We hebben meerdere ballen in de lucht te houden en willen graag verder ontwikkelen ten aanzien van onze missie op het terrein van onderzoek, naast het bieden van uitstekend onderwijs. Dat betekent ook dat wij een balans moeten blijven zoeken in de verschillende uitdagingen.’ Daarom wil Steunenberg ook aan de slag met de aanbevelingen van de commissie. ‘We moeten zorgen dat iedereen binnen het instituut goed uit de verf komt en zijn of haar kwaliteiten inzet om ervoor te zorgen dat we onze ambities halen. Dat kan betekenen dat de één een belangrijke subsidie gaat binnenhalen, de ander zorgt voor een publicatie in een prachtig tijdschrift en weer een ander onderzoek doet met bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dat klinkt misschien makkelijk, maar is in de praktijk ingewikkeld. We zullen de handschoen zeker oppakken.’

‘Ik trek zeker lering uit het rapport, maar zie het ook als een foto. Het is een flits, een momentopname. We staan er nu goed op, maar we moeten verder vooruit.’

Momentopname

Sommige aanbevelingen zijn al in gang gezet. Zoals de PhD-begeleiding. Steunenberg: ‘Daarvan zegt het rapport: schenk daar extra aandacht aan. Inmiddels hebben we een PhD-decaan aangesteld zodat we snel weten wanneer er problemen zijn of er meer begeleiding nodig is, en het gesprek sneller wordt aangegaan. Ik trek zeker lering uit het rapport, maar zie het ook als een foto. Het is een flits, een momentopname. We staan er nu goed op, maar we moeten verder vooruit. Dat doen we nu met de wind in onze rug.’ 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.