Universiteit Leiden

nl en

Mark Rutgers herbenoemd tot decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen

Mark Rutgers is herbenoemd als decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen. Na een eerste termijn die vooral intern was georiënteerd, moet de blik nu naar buiten.

Mark Rutgers

‘Toen ik vertelde over mijn herbenoeming, zei iemand tegen me: “Wat dapper van je”,’ aldus Rutgers. ‘Dat verbaasde me, maar universiteitsbestuurders zijn lastig te vinden, onder meer omdat bestuurlijke functies kwetsbaar zijn. Toch wilde ik graag verder met onze topfaculteit. Aan een universiteit is één bestuurstermijn te kort om grote veranderingen te bewerkstelligen. De afgelopen jaren zijn er programmaverbeteringen doorgevoerd. Ook zijn we transparanter aan het worden over de werkverdeling. Dat heeft een positief effect op de werkdruk . Naar mijn idee is er ook meer rust in de faculteit gekomen, maar we zijn er nog niet. Ik wil een aantal dingen goed laten landen.’

Moeilijke tijden

De komende tijd staan de verdere realisatie van een diverse en prettige werkomgeving, professionalisering en het nieuwe Facultair Strategische Plan op stapel. Verder blijft corona een stempel drukken op de plannen. Rutgers: ‘Er komt een moeilijke tijd aan. Corona heeft voor veel kosten en nieuwe vragen gezorgd, waardoor het nog onzeker is hoe we financieel uit deze periode komen. Daarnaast maken de Van Rijn-middelen het ingewikkeld. Er zit echt krimp in de lucht van de budgetten.’

Samenwerking in het SSH-domein

De herverdeling van middelen over de verschillende instellingen in het hoger onderwijs zorgt er bovendien voor dat de geesteswetenschappen vaker beoordeeld worden op hun rol in het SSH-domein (de samenwerking tussen geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, rechtsgeleerdheid en economische wetenschappen.) Voor Rutgers betekent dat dat hij meer buiten de faculteit moet kijken: ‘Het SSH-domein is landelijk meer gaan samenwerken en belangrijker geworden. Als grootste faculteit van Leiden moeten we daarom stevig vertegenwoordigd zijn. Tegelijkertijd zorgt de focus hierop ervoor dat ik minder intern bezig kan zijn. Daarom zijn we bezig om de werklast goed te verdelen. Er komt bijvoorbeeld een directeur voor de Graduate School, die een gedeelte van mijn taken kan overnemen.’

Zichtbaarheid als uitdaging

‘Voor mijn bestuurlijke ontwikkeling is deze verschuiving goed. Zolang je kunt leren, leef je. Een uitdaging voor mij wordt de zichtbaarheid. Hoewel ik niet graag naar buiten treed, is het wel van belang om zichtbaar te maken wat er achter de schermen gebeurt. Zo hebben we landelijk overleg met woordvoerders uit de Tweede Kamer en is er regelmatig overleg op het ministerie. Naar verwachting lukt het zo ook enige inbreng te hebben in een nieuw regeerakkoord. Zulke dingen blijven nog te vaak onzichtbaar voor medewerkers.’

Waar de zichtbaarheid al wel vorm heeft gekregen, is in de video’s die Rutgers in de coronatijd heeft opgenomen voor de studenten en medewerkers van de faculteit. Ook de English concertina speelt daarin een rol. ‘Het is een onbekend instrument. In Nederland zijn er maar een stuk of tien anderen die het spelen. Ik ben erbij terechtgekomen toen ik te weinig tijd kreeg om te schermen. Sindsdien restaureer ik ze zelf en buiten coronatijd ga ik één keer per jaar een weekend naar Engeland om samen met anderen te spelen. Ik had nooit gedacht dat ik clipjes op zou gaan nemen, ik geef veel liever college, maar op deze manier kan ik in elk geval laten zien dat werk niet het enige op de wereld is.’

Mark Rutgers is decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen en hoogleraar Sociale Filosofie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.