Universiteit Leiden

nl en

Drie jaar Urban Studies: ‘Misschien is het tijd om na te denken over een master’

Een studie waarin alles draait om de stad en haar problemen. Drie jaar geleden was de bacheloropleiding Urban Studies een nieuwkomer in Den Haag. Inmiddels worden de eerste scripties geschreven. Opleidingsvoorzitter André Gerrits vertelt over het succes van de studie: ‘De instroom van eerstejaars is gestegen van dertig naar tachtig studenten.’

Voor Gerrits was het al geruime tijd voor de start van Urban Studies duidelijk dat steden een eigen studieprogramma verdienen. ‘Ongeveer de helft van wereldbevolking woont in steden. Over twintig jaar is dat waarschijnlijk zeventig procent. Die concentratie van mensen leidt tot specifieke problematiek, die bij uitstek geschikt is om door geesteswetenschappers bestudeerd te worden, zoals meertaligheid en multiculturaliteit.’

Docenten als sleutel tot succes

Urban Studies beperkt zich echter niet tot de geesteswetenschappen. Studenten krijgen ook les over vakgebieden als psychologie en milieustudies. In totaal werken vijf faculteiten en elf instituten samen aan het programma. Gerrits: ‘Het was een bestuurlijke uitdaging, maar door de inzet en flexibiliteit van de docenten is het ons gelukt. Zij waren bereid om iets anders te doen dan ze bij de ‘eigen’ opleiding gewend waren, en daar ook extra tijd in te investeren. Daar ben ik trots op. Het laat ook zien dat veel bestuurlijke structuren in de praktijk wellicht overbodig zijn. Als docenten willen samenwerken, doen ze dat. Eigenlijk zou elke bestuurder een tijdje bij Urban Studies moeten werken om dat te ervaren.’

Volwassen worden met een master

Nu de eerste studenten bijna hun diploma halen, is de opstartfase echt voorbij. Wat gaat de toekomst Urban Studies brengen? ‘Binnenkort krijgen we een visitatie,’ vertelt Gerrits. ‘Tijdens onze eerste visitatie, drie jaar geleden, waren er nog wat kritiekpunten. Zo was de geesteswetenschappelijke insteek nog niet altijd helder. Het is even afwachten wat er dit keer uitkomt. Als de resultaten positief zijn, is het misschien tijd om na te denken over een master. Naar mijn mening heb je die nodig om een volwassen opleiding op te zetten. Wie weet kunnen we daarvoor samenwerken met de universiteiten in Delft en Rotterdam.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.